THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh A

Chủ nhật - 19/04/2020 19:43
Tin mừng Ga 3: 1-8: Trong những người tin đức Giêsu, có Ni-cô-đê-mô, một thành viên của Hội thánh cộng toạ, thuộc nhóm Pha-ri-sêu, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh A

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2020

THỨ HAI TUẦN II NHẬT PHỤC SINH A


 
Tin mừng Ga 3: 1-8
Noel Quession - Chú Giải
Bài đọc I: Cv 4,23-31

Sau khi được phóng thích Phêrô và Gioan trở về cùng các anh em.

Vậy là sau phép lạ chữa lành người què, Phêrô và Gioan đã qua một đêm trong tù.

Giáo Hoàng tiên khai ở tù! Vì chữa lành một bệnh nhân và đã loan báo sự sống lại. Lạy Chúa con cầu xin Chúa cho mọi người bị tù tôi vì đã làm chứng đức tin của họ... cho mọi người gặp khó khi làm chứng nhân, vì môi trường sống của họ đây áp bức và tạo thành quanh họ một ngục tù ngăn cản họ sống và loan truyền Chúa Giêsu Kitô.

Họ đồng thanh cất- tiếng nguyện cùng Thiên Chúa rằng: "Tại sao chư dân chấn động".(Tv 2)

Phản ứng đầu tiên của "cộng đoàn huynh đệ" này là cầu nguyện.

Đây không phải một nhóm người bình thường, mà là nhóm người đặt mình trước mặt Chúa. Lập tức, họ khai sáng tình huống họ sống (việc tù tội của hai người trong đám họ!). Vì lời Chúa. Một thánh vịnh mọi người đều biết, thánh vịnh 2, tự động đến trong trí và trên môi họ. Biến cố họ sống được đem ra đối chất với lời này.

Tại làm sao chư dân chấn động: và các nước mưu đồ chuyện luống công? Các vua mặt đất cùng nổi dậy. Và bậc quân vương nhất tề âm mưu phản nghịch Chúa và Đấng Kitô của Người. Đấng ngự trên thiên đình cười nhạo, Chúa mỉa mai cười chúng. Ta sẽ truyền rao thánh chỉ của Chúa.

Chúa đã phán bảo cùng Ta: "Con là thái tử của Cha... Cha sẽ cho con được chư dân làm phần sản nghiệp".

Táo bạo biết bao khi họ đưa ra những kinh nguyện như vậy!

Vì quả thật tại thành Giêrulalem này, không chút quan tâm tới thủ thuật ngoại giao. Đây là những người nghèo. Họ không có gì để mất. Họ dám đối đầu với quyền lực chính trị và tôn giáo sở tại.

Và lạy Chúa, giờ đây hãy xem họ đang bị đe đọa, và xin ban cho các tôi tớ Chúa được đầy lòng tin tưởng rao giảng lời Chúa.

Mới chỉ ít ngày trước, ông Phêrô đã run sợ trước mặt các đầy tớ của thượng tế. Và giờ đây, ông đầy lòng tin tưởng.

Để là tông đồ không đòi phải có những tư nhất đặc biệt, những khả năng phi thường. Tất cả họ đều là những người thất học.

Lạy Chúa, tin ban cho mọi Kitô hữu, mọi người đã chịu phép rửa tội, được "tin tưởng" làm chứng trong môi trường họ sống.

Khi họ cầu nguyện xong mọi ngưởi được tràn đầy "Thánh Thần".

Những buổi đầu của Giáo hội đây điệp khúc này. Đây là thời của Chúa Thánh Thần.

Đây là kết quả của sự Phục sinh.

Lạy Chúa, xin nâng chúng con dậy! Lạy Chúa, xin thổi hơi vào đời sống chúng con! Lạy Chúa, xin đổ đầy lòng chúng con Thánh Thần Chúa! và ban cho chúng con ơn nên ngoan ngoãn với Người.

Trong mùa Phục sinh này, xin làm cho chúng con khám phá ra lòng tôn sùng đối với Chúa Thánh Thần.

Thánh Thần liên hệ với lời cầu nguyện: "khi họ cầu nguyện xong".

Xin cho chúng con biết kiên trì cầu nguyện, để Chúa đổ đầy lòng chúng con Thánh phần Chúa.

Khi ấy họ tin hưởng rao giảng lời Chúa.

Việc tông đồ, việc phúc âm hóa đều chảy từ nguồn.

Không có xung đột nơi họ, giữa "việc chiêm niệm " và "việc hoạt động".

Họ đi qua không có gián đoạn từ kinh nguyện đến việc loan báo Tin Mừng.

BÀI TIN MỪNG: Ga 3: 1-8

Trong sáu tuần lễ sắp tới, hầu như chúng ta sẽ đọc liên tục Tin Mừng theo Thánh Gioan. Mùa Phục sinh là một mùa phong phú: Cuộc phục sinh của Đức Giêsu đã mạc khải "bản thể" thâm sâu của Người... mầu nhiệm Thiên Chúa nơi Người. Đặt Tin Mừng đi xa nhất trong việc chiêm niệm "ngôi vị" Đức Giêsu vào mùa này trong Năm phụng vụ là điều tất nhiên. Đề tài căn bản của Thành Gioan có thể được diễn tả như sau:

Con Một Thiên Chúa đã nhập thể và được Chúa Cha tặng ban cho thế gian, mạc khải và thông truyền cho loài người những màu nhiệm phong phú của sự sống Thiên Chúa.

Ong Ni-cô-đê-mô đến gặp Đức Giêsu ban đêm và nói với Người: "Chúng tôi biết, Thầy là vị Tôn sư được Thiên Chúa sai đến..."

Ni-cô-đê-mô là con người thực tâm. Ong đã quan sát Đức Giêsu. Và sau khi nhận xét kỹ lưỡng, ông đi đến kết luận: "Đức Giêsu bởi Thiên Chúa mà đến".

Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra một lần nữa".

"Nước" hay "Vương quốc" Thiên Chúa... là một quan niệm thường gặp trong ba Tin Mừng kia. Còn Thánh Gioan thay thế quan niệm trên bằng quan niệm "sự sống ". Đức tin dẫn đưa con người đạt tới một cách sống hoàn toàn mới mẻ, bởi vì "thuộc về Thiên Chúa"! đó là sự sống của Thiên Chúa… trong con người! Vậy, cần phải có một cuộc "tái sinh". Chính thánh Phaolô cũng nói đến một cuộc "tháp nhập". Mỗi tác giả, tùy theo cách riêng của mình, đều có khai sáng cho ta mầu nhiệm đó.

Chịu thanh tẩy, nghĩa là sinh lại. Như thể mọi sự đều khởi sự lại. Đó là một cuộc Phục sinh. Lạy Chúa, là hữu thể mới, xin Chúa làm cho con sinh lại mới mẻ mỗi ngày.

Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt, còn cái gì bởi thần khí mà sinh ra, thì là Thần khí.

"Sinh bởi xác thịt"... "Sinh bởi Thần khí".

Tôi biết rõ, cái gì là xác thịt: đó là bản tính con người với những khả năng và giới hạn của nó....đó là một kỳ công mỏng dòn.

Tôi đoán nhận ra, thế, nào là Thần khí: đó là quyền năng của Thiên Chúa.

Do đó, kể từ khi lãnh chịu Phép rửa, thì đã có Thần khí Chúa ngự trong tôi. Tôi được sinh ra bởi "Thần khí"

Nhưng tôi có đúng thực là "thần thiêng"? Tôi có là thần khí không? tình trạng đó cần đặt những yêu sách nào trọng đại sống hằng ngày của tôi?

Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ong nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần khí mà sinh ra thì cũng vậy.

Tiếng Hi-lạp, từ "pneuma" có nghĩa vừa là "gió", vừa là "khí".

Hình ảnh thật là gợi cảm: Đức Giêsu nhấn mạnh đến đặc tính "mầu nhiệm", vô hình khó kiểm soát, của gió. Ta không biết nó từ đâu đến và thổi đi đâu.

Chịu thanh tẩy, có nghĩa là được gió thần linh vô hình này hướng dẫn, Tôi có chấp nhận đó là Thiên Chúa, Thần khí, đang thôi thức tôi bước tới, đang dẫn đưa tôi, mà "tôi biết đi đâu". "Gió muốn thổi đâu thì thổi".

Hãy sống vời Đấng vô hình.

Trong cuốn "Hoàng tử tí hon ", Saint-Exupery đã viết: "điều cốt yếu thì mắt thường khó thấy".

Ong đừng ngạc nhiêm vì tôi đã nói: "Các ông cần phải sinh ra một lần nữa"

Phải , đó là một điều mới mẻ triệt để.. một con người được thần hóa , một con người được một sự sống cao siêu tác động, một con người hiện đang thông phần vào sự sống Thiên Chúa.

Có lẽ thỉnh thoảng cần phải dùng thời gian suy nghĩ và thực sự thể hiện điều đó: đó là cầu nguyện , thời gian đặc biệt giúp ta liên kết với Thần khí.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,822
  • Tháng hiện tại97,289
  • Tổng lượt truy cập14,309,472
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây