Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên B  

  •   18/10/2018 06:03:00 PM
  •   Đã xem: 12
  •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 12: 1-7: Thánh Phaolô thánh giá sinh tại Ôviđa nước Ý năm 1694, trong một gia đình thương gia giàu có, đạo đức. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã được mẹ dạy dỗ về đạo hạnh, nhất là dạy về lòng tôn kính cuộc thương khó của Chúa Giêsu...

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

  •   13/10/2018 05:58:00 AM
  •   22
  •   0
Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 17-27: Trang Tin Mừng gởi đến chúng ta những ánh sáng, chân lý tuyệt đẹp của Chúa Giêsu. Trước tiên, hình ảnh của người thanh niên được mô tả như là hiện thân cho...

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên B  

  •   18/10/2018 06:03:00 PM
  •   12
  •   0
Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên B

Tin Mừng Lc 12: 1-7: Thánh Phaolô thánh giá sinh tại Ôviđa nước Ý năm 1694, trong một gia đình thương gia giàu có, đạo đức. Ngay từ nhỏ, thánh nhân đã được mẹ dạy dỗ về đạo hạnh, nhất là dạy về lòng...

 
 
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG MƯỜI
 
Ý chung: Xin cho những người sống đời thánh hiến biết đánh thức lòng nhiệt thành truyền giáo nơi mình và luôn biết hiện diện giữa người nghèo khổ, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người thấp cổ bé họng.

Ý truyền giáo: Xin cho giáo phận Qui Nhơn chúng ta ngày càng có nhiều người trẻ dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì, đặc biệt là ơn gọi truyền giáo.