Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên B  

  •   19/07/2018 06:59:00 PM
  •   Đã xem: 16
  •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 12: 1-8: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế

Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

  •   14/07/2018 05:53:00 AM
  •   40
  •   0
Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường Niên B

Tin Mừng Mc 6: 7-13: Chúa mời gọi các môn đệ hăng say loan báo Tin Mừng tình yêu không bằng những trang thiết bị hay những tư trang rườm ra, mà phải gọn gẽ

 
 
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG BẢY
 
Ý chung: Xin cho các linh mục đang chịu cực nhọc và cô đơn trong công việc mục vụ của mình nhận được sự trợ giúp và an ủi nhờ tình bạn với Chúa GieSu và với các anh em.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận chúng ta biết noi gương các thánh tử đạo giáo phận Qui Nhơn, để canh tân đời sống đức tin của mỗi người qua cuộc sống yêu thương và phục vụ quên mình.