Chúa Nhật II Thường Niên A  

  •   18/01/2020 05:00:00 PM
  •   Đã xem: 15
  •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 1: 29-34 “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”, đó chính là Tin Mừng mà Gio-an giới thiệu cho dân Do Thái - những người đang nghe ông giảng dạy.

Chúa Nhật II Thường Niên A  

  •   18/01/2020 05:00:00 PM
  •   15
  •   0
Chúa Nhật II Thường Niên A

Tin mừng Ga 1: 29-34 “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”, đó chính là Tin Mừng mà Gio-an giới thiệu cho dân Do Thái - những người đang nghe ông giảng dạy.

Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A  

  •   18/01/2020 04:43:00 AM
  •   14
  •   0
Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A

Tin mừng Mc 2: 13-17 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.

 
 
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.