Thứ Tư tuần III thường niên B  

  •   23/01/2018 05:00:00 PM
  •   Đã xem: 12
  •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 4: 1-20: Dụ ngôn người gieo giống trong bài Tin Mừng cho chúng ta thấy hình ảnh những kẻ không đón nhận lời Chúa và những tâm hồn khiêm tốn luôn sống theo thánh ý Ngài...

Suy Niệm Chúa nhật III Thường niên B

  •   20/01/2018 04:15:00 AM
  •   22
  •   0
Suy Niệm Chúa nhật III Thường niên B

Tin mừng Mc 1:14-20: Trang Tin Mừng rất ngắn mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói với các môn đệ :« Hãy theo Ta , Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người.»...

Thứ Tư tuần III thường niên B  

  •   23/01/2018 05:00:00 PM
  •   12
  •   0
Thứ Tư tuần III thường niên B

Tin mừng Mc 4: 1-20: Dụ ngôn người gieo giống trong bài Tin Mừng cho chúng ta thấy hình ảnh những kẻ không đón nhận lời Chúa và những tâm hồn khiêm tốn luôn sống theo thánh ý Ngài...

 
 
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG GIÊNG
 
Ý chung: Xin cho những Kitô hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữu, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho người chưa biết Chúa.