THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh C

Chủ nhật - 28/04/2019 19:30
Tin mừng Ga 3: 1-8: Trong những người tin đức Giêsu, có Ni-cô-đê-mô, một thành viên của Hội thánh cộng toạ, thuộc nhóm Pha-ri-sêu, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh C
CHÚ GIẢI TIN MỪNG

NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2019

THỨ HAI TUẦN II NHẬT PHỤC SINH C
Cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô

HOÀN CẢNH:

Trong những người tin đức Giêsu, có Ni-cô-đê-mô, một thành viên của Hội thánh cộng toạ, thuộc nhóm Pha-ri-sêu, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa. Nhưng vì e ngại, không dám tỏ lòng tin công khai, ông đã tìm gặp Đức Giêsu lúc đêm khuya.

TÌM HIỂU:

1-2 "Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô …":

Ni-cô-đê-mô là một thầy biệt phái, có thế giá trong dân, đã để ý nghe Đức Giêsu giảng và xem phép lạ Người làm, nên ông có thiện cảm và bắt đầu tin Chúa. Nhưng để chắc chắn hơn, ông đã tìm đến Người vào ban đêm, xin Người dạy thêm.

Ông rất tế nhị, không dám đặt thẳng vấn đề và hỏi Người rõ ràng như chàng thanh niên giàu có (Mt 19,16).Ông đã mào đầu câu chuyện một cách lịc h sự: Ông đã suy niệm lời giảng và việc làm, nên ông tin Đức Giêsu là người bởi Thiên chúa và là một tôn sư.

3 "Đức Giêsu trả lời …":

Đức Giêsu thấy rõ ông muốn gì, nên Người cắt đứt lý luận rườm rà, hoa mỹ có vẻ xã giao của ông, và đi thẳng vào vấn đề. Xem thấy các phép lạ mà thôi chưa đủ, mà phải được xem thấy Nước Trời. Không thể thấy và vào Nước đó nếu sinh lại bởi ơn trên.

Nước Thiên chúa: có thể hiểu theo ba cách:

+ Nước Thiên Đàng đời sau.

+ Nước hữu hình của Chúa Cứu Thế đời này, tức là Hội Thánh.

+ Quyền thống trị của Thiên Chúa trong các tâm hồn thánh thiện.

Ở đây Đức Giêsu nói về cả ba, vì đứng về phương diện thực hành của đời sống, thì ba điều ấy không thể tách biệt nhau: muốn vào Nước Thiên Đàng hưởng phúc với Chúa, phải có ơn thánh sủng tong mình, được Chúa ngự trị và phải nuôi dưỡng, bảo tồn sự sống thiêng liêng do ơn thánh sủng, phải gia nhập Hội Thánh để hưởng dùng những phương tiện siêu nhiên Chúa Giêsu thiết lập, đó là các bí tích. Mà điều kiện để vào Hội Thánh là sinh lại bởi phép Thanh Tẩy.

4 "Ông Ni-cô-đê-mô thưa …":

Khi nghe Người nói về việc phải sinh lại bởi ơn trên, Ni-cô-đê-mô chỉ hiểu theo nghĩa tự nhiên của việc sinh ra bởi xác thịt; nên ông đã ngạc nhiên thưa lại với Người: một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được" …

5-7 "Đức Giêsu đáp …":

Để giải đáp thắc mắc của Ni-cô-đê-mô, Người nhắc lại: cần phải sinh lại bởi ơn trên, và giải thích về ơn tái sinh là cách sinh ra bởi nước và Thần Khí:

Sinh bởi nước: đón nhận nhiệm tích Thánh Tẩy để được tẩy rửa tội lỗi.

Bởi Thần Khí: ơn Chúa Thánh Thần; vì khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, con người nhận lãnh Chúa Thánh Thần, và ơn của Người hoạt động nơi con người. Chính nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, mà con người được thông hiệp với sự sống thần thiêng của Chúa: được gọi Thiên Chúa là Cha và được hưởng sự sống đời đời của Thiên Chúa.

8 "Gió muốn thổi đâu thì thổi …":

Câu này diễn tả hoạt động cách âm thầm và vô hình của Chúa Thánh Thần. Người dùng hình ảnh hoạt động của gío "Ruah" để diễn tả sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Người không thấy gió, chỉ thấy được hiệu quả của gió. Gió lại không lệ thuộc con người.Sih lại bởi Thần Khí là một biến cố vô hình, nhiệm mầu không thể hiểu nổi; con người chỉ thấy được hiệu quả, chứ không nhận thức được Thần Khí và hoạt động của Người.

NHẬN THỨC VÀ ÁP DỤNG:

1. Nhìn vào Chúa Giêsu:

a) Xem việc Chúa làm:

- Người đàm đạo với Ni-cô-đê-mô. Ông thuộc nhóm biệt phái, nhóm chống đối Chúa. Ông là người có điạ vị và danh giá trong xã hội, chứng tỏ Chúa tiếp xúc và phục vụ mọi người, không phân biệt đối xử.

Là người tông đồ của Chúa, chúng ta phải biết quảng đại và rộng mở trong việc tiếp xúc với mọi người, không phân biệt đối xử để phục vụ cách hữu hiệu theo lý tưởng tông đồ của mình.

- Chúa nhiệt tình giảng dạy, nhưng khi thấy Ni-cô-đê-mô không hiểu và tỏ ra nghi ngờ mình … Người không thất vọng và tự ái, nhưng nhẫn nại và kiên trì giải thích.

Trong việc hoạt động tông đồ, chúng ta cần kiên trì dù chưa thành công trước mắt.

- Khi giải thích một chân lý nhiệm mầu, vô hình, vượt quá trí óc con người, Đức Giêsu dưạ vào những hình ảnh cụ thể trước mắt để giải thích. Như Người dùng hình ảnh của giió để diễn tả hoạt động của Chúa Thánh thần.

Khi giải thích về giáo lý, chúng ta đừng quyên quan sát các thực tại trần thế để làm phương tiện giải thích các thực tại thiêng liêng.

b) Nghe lời Chúa nói:

"Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi ơn trên ":

+ Qua lời Chúa nói này; tôi cảm nghiệm Người nhắn bảo tôi rằng, là người đã lãnh nhiệm tích Thánh Tẩy rồi, thì phải triệt để sống xứng đáng với ơn làm con Thiên Chúa, mới hy vọng vào hưởng Nước Trời.

+ Noi gương Chúa: người giảng dạy bằng cách chân lý làm tiền đề và khẳng định chân lý đó, rồi mới giải thích.

Khi giảng dạy hay giáo huấn, chúng ta cũng cần nêu rõ giáo huấn và chân lý cách rõ ràng, mạch lạc và ngắn ngọn để làm chủ đề cho bài giảng hay bài dạy, rồi sau đó dựa vào mức độ nhu cầu của người nghe mà giải thích cho rõ.

- Khi thấy Ni-cô-đê-mô chưa hiểu giáo huấn và chân lý cần phải sinh lại, Chúa Giê-su lập lại chân lý đó, nhưng dưới hình thức rõ ràng hơn. thay vì nói "sinh lại bởi ơn trên", Người lập lại cũng một chân lý ấy, nhưng theo kiểu rõ hơn "sinh ra bởi nước và Thánh Khí".

+ Noi gương Chúa, khi giảng dạy, chúng ta phải luôn luôn trung thành với chân lý, với chủ đe, với ý chính của bài giảng dạy; nhưng khi diễn tả, chúng ta phải dựa vào mức đo, khả năng và nhu cầu của người nghe để dùng kiểu nói thích hợp cho dễ hiểu.

+ Qua lời này, Chúa dạy chúng ta: nhờ ơn tái sinh của nhiệm tích Thánh Tẩy, tôi đã được tẩy rửa tội lỗi, và nhờ nhiệm tích Hoà Giải, tôi được giao hoà với Chúa. Nhờ đó, tôi có Chúa Thánh Thần hoạt động trong tôi, vì thế tôi luôn luôn giữ vững ơn nghĩa Chúa bằng cách tránh tội, nhất là tội trọng, và đồng thời phải biết vâng phục ơn Chúa Thánh Thần qua tiếng lương tâm ngay thẳng , qua những lời chỉ dạy của tha nhân, của các dấu chỉ trong đời sống…

2. Nhìn vào Ni-cô –đê-mô:

Ông đã biết từ bỏ mình để nghe và tin theo Chúa Giêsu, và Thiên Chúa từ sự ràng buộc của mình là nhóm biệt phái để đến với Chúa…
Noi gương ông biết nghe và tin theo Chúa, chúng ta phải từ bỏ bản thân với những ràng buổi bởi ý riêng, bởi danh vọng, vật chất; đồng thời để đến với Chúa trong tâm tình và bầu khí cầu nguyện, chúng ta phải mạnh dạn khước từ những ràng buộc của môi trường, hoàn cảnh, công việc … hung quanh đời sống.

Được Chúa Giêsu dạy dỗ, nhưng Ni-cô-đi-mô vẫn còn mù tối, chưa hiểu được những thực tại thiêng liêng và muốn đến với Chúa, chúng ta phải có tâm hồn siêu thoát, trở nên n như trẻ bé: đơn sơ, dễ dạy và khiêm nhường …

Đặt bài Tin Mừng này vào bầu khí và tâm tình Mùa Phục Sinh, Hội Thánh muốn nhắn nhủ chúng ta, là những kitô hữu, đã được ơn tái sinh bởi nhiệm tích Thánh Tẩy, thì phải có đời sống xứng đáng với ơn làm con Chúa trong tâm tình thờ phượng Chúa và trong tinh thần sống theo con cái sự sáng thế gian.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay3,486
  • Tháng hiện tại491,209
  • Tổng lượt truy cập14,192,207
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây