Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên C

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên C

 23:42 15/09/2019

Tin mừng Lc 7: 1- 10: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."
Chúa Nhật XXIV Thường Niên C

Chúa Nhật XXIV Thường Niên C

 18:00 14/09/2019

Tin Mừng Lc 15: 1-32 Mỗi người trong chúng ta là con chiên trong đàn của Chúa, là đồng bạc trong tay Chúa, hơn thế nữa còn là người con rất yêu quý của Chúa.
Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên C

Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên C

 18:00 13/09/2019

Tin mừng Ga 3: 13-17: Bài Tin Mừng đã cho chúng ta thấy Đức Giê-su Ki-tô là mặc khải trọn hảo của Thiên Chúa. Nguời mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa và biết về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.
Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên C

 09:35 13/09/2019

Tin mừng Lc 6: 39 - 42: "Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?
Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên C

Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên C

 18:00 11/09/2019

Tin Mừng Lc 6: 27-38 “Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình”
Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên C

 18:00 10/09/2019

Tin mừng Lc 6 20-26 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.
Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên C

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên C

 07:39 10/09/2019

Tin mừng Lc 6: 12-19: Cầu nguyện và sứ vụ, cả hai nhưng là một. Là môn đệ Chúa Giê-su, bạn không thể làm việc nếu không cầu nguyện, và bạn cũng không thể chỉ cầu nguyện mà không làm việc.
Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên C

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên C

 07:38 10/09/2019

Tin Mừng Lc 6: 6-11: Chúa Giê-su làm phép lạ chữa người khô bại tay. Người thể hiện uy quyền trong tình thương vô hạn với con người. Mà tình thương thì không giới hạn không gian, thời gian, làm ở đâu và bất cứ lúc nào.
Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

 18:00 07/09/2019

Tin Mừng Lc 14: 25-33 Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên C

Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên C

 18:00 06/09/2019

Tin Mừng Lc 6: 1-5: Chúa Giê-su nhấn mạnh Chúa có quyền trên ngày Sa-bát: “Con Người làm chủ ngày Sa-bát”
Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên C

 23:44 05/09/2019

Tin Mừng Lc 5: 33-39: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.
Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên C

Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên C

 06:16 04/09/2019

Tin Mừng Lc 5: 1-11: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vâng lời Thầy con sẽ thả lưới”.
Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên C

 06:14 04/09/2019

Tin Mừng Lc 4: 38-44: Bài Tin Mừng ngày hôm nay cho thấy quyền năng của Chúa Giê-su khi Người cứu chữa con người khỏi bệnh tật và xua trừ ma quỉ.
Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên C

Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên C

 18:00 02/09/2019

Tin Mừng Lc 4: 31-37: Xét về kiến thức, có thể chúng ta không biết Thiên Chúa rõ ràng hơn ma quỉ, nhưng điều chúng ta hơn ma quỉ đó là chúng ta không chỉ biết mà còn thờ lạy Chúa và thi hành ý Chúa.
Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên C

Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên C

 05:12 02/09/2019

Tin mừng Lc 4:16-30: Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
Chúa Nhật XXII Thường Niên C

Chúa Nhật XXII Thường Niên C

 18:00 31/08/2019

Tin mừng Lc 14: 1.7-11: Tính háo danh luôn là một thách đố lớn đối với con người. Nó không xảy ra trong một giai đoạn của lịch sử nhân loại nhưng nó luôn hiện diện trong mọi nơi, mọi lúc...
Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên C

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên C

 03:46 31/08/2019

Tin Mừng Mt 25: 14-30: Qua giáo huấn hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người rằng: Trung tín là một đức tính cần thiết cho mọi người dù ở bất cứ địa vị nào, trong bất cứ công việc nào.
Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên C

 18:00 29/08/2019

Tin Mừng Mt 25: 1-13: “Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào". Đây là sứ điệp quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giêsu.
Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên C

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên C

 18:00 28/08/2019

Tin Mừng Mc 6: 17-29: Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy dám sống sự thật trong xã hội mà chúng ta đang sống. Một xã hội vẫn còn đó có biết bao nhiêu chuyện bất chính và tội ác, nhưng rồi chẳng thấy mấy ai dám lên tiếng để cảnh báo hay để chống lại, có vẻ như mọi sự đang im hơi lặng tiếng.
Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên C

 00:46 28/08/2019

Tin Mừng Mt 23:27-32: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế...
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.