Chúa Nhật II Thường Niên A

Chúa Nhật II Thường Niên A

 17:00 18/01/2020

Tin mừng Ga 1: 29-34 “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”, đó chính là Tin Mừng mà Gio-an giới thiệu cho dân Do Thái - những người đang nghe ông giảng dạy.
Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A

Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A

 04:43 18/01/2020

Tin mừng Mc 2: 13-17 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.
Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A

Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A

 04:42 18/01/2020

Tin mừng Mc 2:1-12 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống
Thứ Năm Tuần I Thường Niên A

Thứ Năm Tuần I Thường Niên A

 17:00 15/01/2020

Tin mừng Mc 1: 40-45 Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giê-su chữa lành cho một người bị bệnh phong cùi. Như chúng ta biết, vào thời Đức Giê-su người Do Thái cho rằng bệnh phong cùi chính là biểu tượng của tội lỗi.
Thứ Tư Tuần I Thường Niên A

Thứ Tư Tuần I Thường Niên A

 05:50 15/01/2020

Tin mừng Mc 1: 29-39 Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô cho chúng ta thấy sau khi Chúa Giê-su trừ quỷ trong hội đường, Người tiếp tục thể hiện lòng thương xót không chỉ với bà mẹ vợ ông Simôn mà còn với tất cả những ai biết chạy đến với Người.
Thứ Ba Tuần I Thường Niên A

Thứ Ba Tuần I Thường Niên A

 05:49 15/01/2020

Tin mừng Mc 1: 21-28 Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mar-cô cho thấy một thực tế hết sức đáng lo ngại, đó là thế lực của sự dữ, của sự ô uế đã xâm nhập vào cuộc sống con người.
Thứ Hai Tuần I Thường Niên Năm A

Thứ Hai Tuần I Thường Niên Năm A

 05:34 13/01/2020

Tin Mừng Mc 1: 14-20 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 17:00 11/01/2020

Tin Mừng Mt 3: 13-17 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.
Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh A

Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh A

 17:00 10/01/2020

Tin mừng Ga 3: 22-30 Đọc đoạn Tin Mừng này trong bối cảnh truyền giáo, chúng ta thấy dấy lên trong lòng sự phấn khởi lạ thường. Tại sao như thế? Chúng ta phấn khởi bởi nhiều phép rửa được thực hiện thời Chúa Giê-su, từ nơi Chúa Giê-su và cả từ nơi Gio-an.
Thứ Sáu Sau Lể Hiển Linh A

Thứ Sáu Sau Lể Hiển Linh A

 17:00 09/01/2020

Tin mừng Lc 5: 12-16 Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cử chỉ ưu ái mà Chúa Giê-su dành cho những người cùng khổ, những kẻ bị xã hội ruồng rẫy.
Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh A

Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh A

 21:52 08/01/2020

Tin mừng Lc 4:14-22 Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su tỏ mình trong chính sứ vụ của Chúa. Người không tỏ mình cho một đám đông trong hoang địa, nhưng tỏ mình cho người dân làng Nadarét, tại hội đường của họ.
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh A

Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh A

 17:00 07/01/2020

Tin mừng Mc 6:45-52 Giữa biển hồ mênh mông, các Tông đồ vất vả chèo chống trong cơn gió ngược. Các ông mang tâm trạng gì trong lúc này? Phải chăng các ông đang than trách Thầy vì Thầy không đồng hành với các ông?
Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh A

Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh A

 17:00 06/01/2020

Tin mừng Mc 6: 34-44 “Hãy cho họ ăn”, lệnh truyền này không chỉ dành riêng cho các Tông đồ, nhưng còn dành cho chính từng người Ki-tô hữu chúng ta. “Hãy cho họ ăn”, hãy cho con người hôm nay được no thoả Lời Chúa.
Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh A

Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh A

 03:17 06/01/2020

Tin Mừng Mt 4:12-17.23-25 Gio-an Tiền Hô - người đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế - đã bị tống ngục. Điều này không làm cho Chúa Giê-su sợ hãi từ bỏ con đường Chúa Cha trao cho Người, nhưng Người tiếp tục hoạt động cách khác.
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh A

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh A

 17:00 04/01/2020

Tin mừng Mt 2: 1-12 Chính qua cách sống của người Ki-tô hữu, là người có Chúa Ki-tô, sẽ giúp cho anh chị em mình nhận ra Chúa.
Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh

Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh

 17:00 03/01/2020

Tin mừng Ga 1: 35-42: Tin Mừng hôm nay, có thể nói đó là trình thuật mẫu mực về ơn gọi. Thông thường, trong Tin Mừng, khi nói về một ai đó không cụ thể, Tin Mừng ám chỉ đến chính mỗi người trong chúng ta. Hai môn đệ đầu tiên đó là ai, tên gì, ở đâu...
Tin Mừng Thứ Sáu Trước Lễ Hiển Linh A

Tin Mừng Thứ Sáu Trước Lễ Hiển Linh A

 17:00 02/01/2020

Tin mừng Ga 1: 29-34 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.
Thứ Năm Trước Lễ Hiển Linh A

Thứ Năm Trước Lễ Hiển Linh A

 17:00 01/01/2020

Tin mừng Ga 1:19-28 “Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin”
Thứ Tư Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A

Thứ Tư Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A

 17:00 31/12/2019

Tin mừng Lc 2: 16-21 Chúa Giê-su là Thiên Chúa, Mẹ Ma-ri-a là Mẹ của Thiên Chúa. Nhờ tước vị đó, Mẹ trở thành nữ tử của Ngôi Cha, là thân mẫu Ngôi Hai, là bạn thân thiết của Ngôi Ba.
Thứ Ba, Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A

Thứ Ba, Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh A

 17:00 30/12/2019

Tin Mừng Ga 1:1-18: “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi”.
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.