Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần Thánh Năm A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần Thánh Năm A

 20:30 05/04/2020

Tin mừng Ga 12: 1-11: Hôm nay, chúng ta mở đầu tuần cuối Mùa chay. Các đoạn Tin Mừng sắp làm cho chúng ta sống lại từng giờ một, những khoảng cuối đời Chúa Giêsu: việc xức dầu tại Bêtania...
Suy Niệm Thứ Hai Tuần Thánh A

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Thánh A

 20:22 05/04/2020

Tin Mừng Ga 12: 1-11: Chúa Giêsu khen Maria vì cô đã dám phục vụ đơn giản bởi lòng yêu quý Thầy. Maria không tiếc tiền, mua thuốc thơm cam tùng hảo hạn để xức chân Chúa, là hành động báo trước việc Thầy sẽ chịu khổ nạn và chịu mai táng.
Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

 20:43 04/04/2020

Tin mừng Mt 26:14 -27,66: Việc Chúa Kitô tiến vào thành thánh một cách khiêm nhường; hòa bình nhắc cho ta nhớ mình phải học đòi bắt chước Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, Đấng không bẻ gẫy cây sậy đã dập, không tắt tim đèn còn ngút khói
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

 19:41 04/04/2020

Tin mừng Mt 27: 11-54: Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay cho chúng ta thấy con người mỏng giòn và hay thay đổi. Tung hô đó rồi chẳng mấy chốc lại hô to: “đóng đinh đi”.
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay A

 20:20 02/04/2020

Tin Mừng Ga 10: 31-42: Chúa Giêsu không bao giờ nói suông, nhưng lời nói của Chúa luôn đi kèm theo hành động, lời yêu thương của Chúa luôn được chứng minh bằng một công việc cụ thể
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A

 20:18 02/04/2020

Tin mừng Ga 11: 45-56: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu được trình bày Như đấng hiến mạng sống mình “để qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối”....
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A

 20:17 03/04/2020

Tin Mừng Ga 11: 45-56: Sứ điệp lời Tin Mừng hôm nay diễn lại cảnh những người trong Thượng Hội đồng - những bậc được coi là vị vọng, là bản quyền tôn giáo thời bấy giờ - bàn luật với nhau nhằm lên án tử Chúa Giêsu
Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật V Mùa Chay A

 19:22 28/03/2020

Tin Mừng Ga 11: 1-45 Qua phép lạ cho Lazarô chết được sống lại, Chúa Giêsu đã tỏ ra Ngài là sự sống lại và là sự sống để ai tin vào ngài thè sẽ được sống .
Chúa Nhật V Mùa Chay A

Chúa Nhật V Mùa Chay A

 19:00 28/03/2020

Tin mừng Ga 11:1-45: Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Lời tuyên bố này chính là nền tảng và hy vọng của cuộc đời của mỗi chúng ta.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A

 21:29 27/03/2020

Tin mừng Ga 7: 40-53: Trong Tin Mừng hôm nay, ta thấy đám đông Do thái chia xẻ nhau vì Chúa Giêsu. Đây là vấn đề không bắt giam được Người và việc kết án tù cho Người...
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A

 19:28 27/03/2020

Tin Mừng Ga 7: 40-53: Chúa Giêsu không chấp nhận sự trung lập: hoặc ủng hộ hoặc chống đối; hoặc qui tụ hoặc phân tán, chứ không thể có thái độ lưng chừng.
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay A

 21:26 26/03/2020

Tin Mừng Ga 7: 1-2.10.25-30: Lời Chúa hôm nay là một nhắc nhở, một lời mời gọi chúng ta kiên trì trong những gì chúng ta làm vì vinh danh Chúa và hạnh phúc cho tha nhân; kiên trì và tin tưởng nơi kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa là Cha và là Đấng hết lòng vì công trình tạo dựng của Ngài.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay A

 20:24 09/03/2020

Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm". Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải...
Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Mùa Chay A

 19:23 09/03/2020

Tin mừng Mt 23: 1-12: Qua trang Tin Mừng vừa nghe, thánh Marcô đã gợi lên tâm tình hết sức gần gũi với chúng ta: tâm tình của Thiên Chúa như người Cha dành cho con cái bằng cả trái tim yêu.
“Ngọn núi” của tôi?

“Ngọn núi” của tôi?

 19:46 08/03/2020

ài Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay năm A (Mt 17,1-9) trình thuật việc Chúa Giê-su Biến Hình trước mặt 3 môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

 19:39 08/03/2020

Tin mừng Lc 6: 36-38: Bài tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu dạy các Tông đồ: trong đời sống cộng đoàn phải có tinh thần từ tâm với anh em...
Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

 19:38 08/03/2020

Tin mừng Lc 6: 36-38: Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh hết sức gần gũi với đời sống con người, để dạy chúng ta trở thành một Kitô hữu “đích thực” đó là: Muối và ánh sáng.
Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Mùa Chay A

 19:16 07/03/2020

Tin mừng Mt 17: 1-9: Là người Kitô hữu, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi trở nên con yêu dấu của Ngài. Đó là toàn bộ đời sống đức tin của Kitô hữu, sống để nên con cái Chúa.
Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay A

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay A

 18:14 07/03/2020

Tin mừng Mt 17: 1-9: Trang Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang của Người cho các Tông đồ để củng cố niềm tin nơi các ông.
Công Chính Phát Xuất Từ Tình Yêu - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

Công Chính Phát Xuất Từ Tình Yêu - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

 21:12 05/03/2020

Tin mừng Mt 5: 20-26: Sự công chính mà Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Người, đó là sự công chính phát xuất từ chính tình yêu chân thật không pha vụ lợi, qua đó Người kiện toàn lại lề luật và đề ra một lý tưởng sống mới cho người môn đệ đó là Luật yêu Thương.
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.