Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B

 19:30 27/02/2021

Tin mừng Mc 9: 2-10: Đấng Mêssia đang thực hiện một sứ mệnh cứu rỗi. Người sẽ phải trải qua đau khổ và cái chết, đó là một thông điệp mà các môn đệ không muốn.
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Thường Niên B

 00:42 30/01/2021

Tin mừng Mc 4: 35-41: Đức tin của các môn đệ quả còn non yếu, nên gặp chút trắc trở là quên mất người mà các ông bước theo là ai.
Suy Niệm Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh B

Suy Niệm Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh B

 18:37 05/01/2021

Tin mừng Mc 6:45-52 Biển là biểu hiện của sự chết, của sự dữ. Qua phép lạ Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ, Chúa muốn mặc khải cho các môn đệ nói riêng, với chúng ta nói chung là chính Người đến để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ, ràng buộc của tội lỗi, của sự chết.
Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên A

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên A

 06:25 23/09/2020

Tin Mừng Lc 9: 1-6: Chúa Giêsu không muốn các môn đệ là những nhà quảng cáo Tin Mừng, nhưng muốn các ngài là sứ giả của Tin Mừng. Tin Mừng được loan truyền bằng chính con người của các ngài.
Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

 05:54 08/09/2020

Tin Mừng Mt 1: 1-16.18-23: Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta đã sẵn sàng noi gương Mẹ bước theo Đức Kitô tiến về quê hương trên trời - nơi gia đình các thánh cùng Đức Mẹ đang hưởng vinh quang Thiên Chúa?
Chúa Nhật XXII Thường Niên A

Chúa Nhật XXII Thường Niên A

 18:00 29/08/2020

Tin Mừng Mt 16: 21-27: Đức Giêsu cũng cho biết điều kiện để trở thành môn đệ của Người như sau: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”
Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên A

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên A

 18:00 09/08/2020

Tin mừng Ga 12: 24-26: Một trong những dấu chỉ cho thấy chúng ta là môn đệ của Chúa là mình dám từ bỏ những tật hư, nết xấu của mình.
Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên A

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên A

 20:00 06/07/2020

Tin Mừng Mt 9, 32-38 Trang Tin Mừng chúng ta vừa đọc cho thấy bổn phận người môn đệ của Chúa Giêsu là nói về Thiên Chúa cho người khác, tức là giới thiệu Chúa Giêsu cho tha nhân và loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người.
Chúa Nhật XIV Thường niên A

Chúa Nhật XIV Thường niên A

 18:00 04/07/2020

Tin mừng Mt 11:25-30 Trở nên môn đệ Chúa Giêsu không có nghĩa là được tự do vô lối, nhưng là mang lấy ách của Người. Đi đôi với tình yêu luôn có một sự ràng buộc.
Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên A

Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên A

 21:28 03/07/2020

Tin Mừng Mt 9: 14-17: Chúa Giêsu cũng đã dùng hình ảnh bình và rượu để nhắc nhở các môn đệ của Gioan về cách thức ăn chay: ăn chay trong niềm vui, trong một tâm hồn tràn đầy trông cậy vào Thiên Chúa, chứ không phải làm hình thức bên ngoài
Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên A

Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên A

 18:00 29/06/2020

Tin Mừng Mt 8: 23-27: Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng tôi kẻo chết mất!".
Suy Niệm Thứ Tư Tuần XI Thường Niên A

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XI Thường Niên A

 19:30 16/06/2020

Tin Mừng Mt 6: 1-6.16-18: Tin Mừng hôm nay thuật lại lời dạy bảo của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng”
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

 20:10 17/04/2020

Tin mừng Mc 16: 9-15: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”. Mệnh lệnh loan báo Tin Mừng là sứ điệp quan trọng mà Chúa Giêsu Phục Sinh tín cẩn gởi trao cho các môn đệ năm xưa và cho chúng ta hôm nay.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

 20:08 14/04/2020

Tin mừng Lc 23:13-35 Có hai người trong nhóm môn đệ Đức Giêsu đi đến một làng kia, tên là Em-mau... Họ bàn tán với nhau.
Tảng đá đã lăn khỏi mộ, sự thiện hảo tiếp tục tuôn tràn!

Tảng đá đã lăn khỏi mộ, sự thiện hảo tiếp tục tuôn tràn!

 19:38 12/04/2020

“Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu” (Ga 20,1-2).
Phản bội và thất hứa trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa (Ngày 7 tháng 4 năm 2020 – Thứ Ba Tuần Thánh)

Phản bội và thất hứa trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa (Ngày 7 tháng 4 năm 2020 – Thứ Ba Tuần Thánh)

 04:47 07/04/2020

Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.
Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh A

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Thánh A

 19:30 06/04/2020

Tin Mừng Ga 13: 21-33.36-38: Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy việc Đức Giêsu cảnh báo hai môn đệ của Người về những việc sắp xảy đến, cảnh tỉnh trước âm mưu đen tối của Giuđa và sự mạnh miệng của Phêrô “chết vì Thầy”.
“Ngọn núi” của tôi?

“Ngọn núi” của tôi?

 19:46 08/03/2020

ài Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay năm A (Mt 17,1-9) trình thuật việc Chúa Giê-su Biến Hình trước mặt 3 môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan.
Công Chính Phát Xuất Từ Tình Yêu - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

Công Chính Phát Xuất Từ Tình Yêu - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

 21:12 05/03/2020

Tin mừng Mt 5: 20-26: Sự công chính mà Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Người, đó là sự công chính phát xuất từ chính tình yêu chân thật không pha vụ lợi, qua đó Người kiện toàn lại lề luật và đề ra một lý tưởng sống mới cho người môn đệ đó là Luật yêu Thương.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

 21:08 05/03/2020

Tin mừng Mt 5: 20-26: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đề cao đức công chính của người môn đệ và dưạ trên điều răn thứ năm, chớ giết người, Người sửa đổi tục lệ trong đời sống cộng đoàn...
Ý CẦU NGUYỆN

Ý Cầu Nguyện Tháng 7 – 2020 Của Đức Giáo Hoàng:

Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay5,955
  • Tháng hiện tại25,120
  • Tổng lượt truy cập8,122,186
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây