THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH
Suy Niệm Thứ Hai Sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

Suy Niệm Thứ Hai Sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

 20:20 12/12/2021

Qua bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mátthêu thuật lại việc những nhà lãnh đạo Do Thái giáo chất vấn Chúa Giêsu về quyền giảng dạy của Chúa. Họ muốn phủ nhận những việc làm của Chúa “như Đấng có uy quyền” chỉ vì tính ghen tị. Đây là mấu chốt gây nên sự xung khắc trong mọi mối tương quan.
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên

 20:39 03/06/2021

Hôm đó, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít?36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.37 Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.
Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Thường Niên B

 18:56 11/01/2021

Tin mừng Mc 1: 21-28 "Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền". Lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa mà người Do-thái cảm nhận được là vì lời của Chúa không chỉ đem lại sự sống cho con người, nhưng còn có sức xua trừ ma quỉ, kẻ muốn thống lĩnh và áp bức con người.
Chúa Nhật XVIII Thường Niên A

Chúa Nhật XVIII Thường Niên A

 18:00 01/08/2020

Tin mừng Mt 14: 13-21: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của một Đức Giêsu hết lòng thương yêu đoàn người đông đảo, khi họ đi theo Người để nghe Người giảng dạy, và nhiều người trong số đó đã được Người chữa lành bệnh tật cho.
Có tự do mới có tình yêu

Có tự do mới có tình yêu

 22:03 09/07/2020

“Lạy Thầy, chúng tôi biết Thầy nói năng và giảng dạy rất ngay thẳng, Thầy chẳng bao giờ thiên tư vị nể ai” ( Lc 20, 21).
Thứ bảy Tuần XXVII Thường Niên C

Thứ bảy Tuần XXVII Thường Niên C

 07:23 12/10/2019

Tin mừng Lc 11: 27-28 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! "
Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên C

 18:00 17/09/2019

Tin Mừng Lc 7: 31-35: Các luật sĩ và biệt phái cứng lòng và cố chấp là bởi vì chính đời sống và lời giảng dạy của thánh Gio-an Tiền Hô và của Chúa Giê-su tố cáo đời sống giả hình nơi họ.
Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên C

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên C

 23:33 19/07/2019

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Đoạn Tin Mừng trên diễn tả cho ta thấy những người Pharisêu cảm thấy bực tức, ghen ghét trước sự giảng dạy và hành động của Chúa Giêsu, nên họ có ý định làm hại Chúa Giêsu.
Chúa Chạnh Lòng Thương

Chúa Chạnh Lòng Thương

 18:00 15/02/2019

Tin mừng Mc 8:1-10: Trang Tin mừng theo thánh Maccô hôm nay đã kể lại hành trình giảng dạy và những việc làm của Chúa Giêsu nơi vùng đất của dân ngoại, trong miền thập tỉnh, gần biển hồ Tibêria.
Thứ Năm Tuần II Thường Niên C

Thứ Năm Tuần II Thường Niên C

 17:56 23/01/2019

Tin mừng Mc 3: 7-12: Tin Mừng hôm nay thuật lại, mọi người từ khắp vùng Cận Đông tuôn đến với Chúa Giêsu để được nghe Người giảng dạy và chữa lành bệnh tật
Họ vấp ngã vì Người

Họ vấp ngã vì Người

 22:45 07/07/2018

Tin mừng Mc 6: 1-6: Ngay khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy trong hội đường quê nhà, nhiều người đã có ấn tượng về Người. Tuy nhiên thay vì vui mừng về điều đó họ lại hỏi: "Bởi đâu ông ta được như thế?"…Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Gioxêt, Giuđa và Simon sao?...
Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên B

Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên B

 18:15 31/05/2018

Tin Mừng Mc 11: 11-26: Người giảng dạy và nói với họ: "Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!"...
Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên B

Suy Niệm Chúa Nhật V Thường Niên B

 04:05 03/02/2018

Tin mừng Mc 1: 29-39: Đoạn Tin Mừng hôm nay, cho thấy một ngày sinh hoạt của Chúa Giêsu: Ban ngày giảng dạy, chữa bệnh và “Sáng tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện”...
Chúa Nhật IV Thường Niên B

Chúa Nhật IV Thường Niên B

 19:06 27/01/2018

Trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho chúng ta một sự so sánh khá rõ: “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư”.
Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh B

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh B

 17:00 12/01/2018

Tin mừng Mc 2: 13-17: Chúa Giêsu đang giảng dạy ở bờ biển, tại sao Người có thể chọn gọi Matthêu đang ngồi nơi bàn thu thuế. Có lẽ, sau khi giảng xong, Chúa Giêsu đi vào thành và gặp Matthêu, rồi mời gọi ông này theo Người.
Tiệc Cưới Nước Trời - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Tiệc Cưới Nước Trời - Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

 19:37 14/10/2017

Khi giảng dạy ở trong Đền Thờ, Chúa Giêsu thường bị các thượng tế và kỳ mục trong dân hạch sách. Rõ ràng là họ tới có ý chất vấn Người: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Ai đã cho ông quyền ấy” (21,23)
Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên

 18:15 04/09/2017

Tin Mừng Lc 4: 31-37: Khung cảnh của bài Tin Mừng là hội đường vùng Caphácnaum. Vào một ngày sabát, Chúa vào hội đường và giảng dạy. Thánh Máccô cho biết, lời rao giảng của Chúa làm cho người nghe sửng sốt, thích thú, cảm phục...
Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên

 05:27 03/08/2017

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao?
Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên

 21:14 28/07/2017

Sau khi dùng các dụ ngôn: “kho báu chôn giấu trong ruộng”, “thương gia đi tìm ngọc đẹp”, “chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá” để nói về Nước Trời, Chúa Giêsu chất vấn các môn đệ rằng: họ có hiểu những điều Người giảng dạy hay không.
Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên

Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên

 03:06 09/06/2017

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12: 38-44)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà góa: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn". Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà góa nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi thân".
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay5,088
  • Tháng hiện tại22,782
  • Tổng lượt truy cập10,488,713
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây