Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

Chúa Nhật XXXII Thường Niên C

 17:00 09/11/2019

Lc 20: 27. 34-38: Những người phái Xa-đốc không tin có sự sống lại sau này, nên khi nghe Đức Giê-su giảng về mầu nhiệm kẻ chết sống lại, họ đã tìm cách phi bác giáo lý ấy qua một câu chuyện giả tưởng về bảy anh em nhà kia theo luật Thế Huynh của Mô-sê.
Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên C

 18:00 29/10/2019

Lc 13: 22-30 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được".
Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên C

Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên C

 18:00 20/10/2019

Tin mừng Lc 12: 13-21: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu”.
Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

Chúa Nhật XXIX Thường Niên C

 18:00 19/10/2019

Tin mừng Mt 28: 16-20 Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội cử hành ngày Khánh nhật Truyền giáo để cầu nguyện cho sứ mạng mà chính Chúa Giêsu đã truyền lại cho Giáo Hội: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng (x. Mc 16,9-18).
Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên C

 22:41 17/10/2019

Tin mừng Lc 10: 1-9 “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”
Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên C

 09:35 13/09/2019

Tin mừng Lc 6: 39 - 42: "Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?
Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên C

 18:00 10/09/2019

Tin mừng Lc 6 20-26 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.
Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

 18:00 07/09/2019

Tin Mừng Lc 14: 25-33 Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
Chúa Nhật XXI Thường Niên C

Chúa Nhật XXI Thường Niên C

 18:00 24/08/2019

Tin mừng Lc 13:22-30: Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được...
Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên C

 18:00 13/08/2019

Tin Mừng Mt 18: 15-20: Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy thánh Phêrô đặt giới hạn của lòng tha thứ: “Thưa Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải bảy lần không?”
Thứ Ba tuần XIX Thường Niên C

Thứ Ba tuần XIX Thường Niên C

 23:55 12/08/2019

Tin mừng Mt 18:1-5.10.12-14: Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
Chúa Nhật XIX Thường Niên C

Chúa Nhật XIX Thường Niên C

 18:00 10/08/2019

Tin mừng Lc 12: 35-40 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ...
Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên C

Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên C

 18:00 09/08/2019

Tin mừng Ga 12: 24-26 Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác
Thứ Hai tuần XVIII Thường Niên C

Thứ Hai tuần XVIII Thường Niên C

 08:21 05/08/2019

Tin mừng Mt 14: 13-21 Chúa muốn các tông đồ hãy cùng Chúa thực hiện lòng thương xót với đám đông dân chúng, Người nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn”
Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên C

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên C

 18:00 22/07/2019

Tin Mừng Mt 12: 46-50 Chúng ta là gia đình của Chúa, như Lời Chúa Giêsu đã nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi”, bởi vì khi được rửa tội chúng ta đã chọn Chúa làm gia nghiệp, đã trở nên con cái Chúa, mà đã là con thì luôn làm theo ý Cha mình!
Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên C

 18:00 11/07/2019

Tin Mừng Mt 10: 16-23: Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
Thứ Năm Tuần X Thường Niên C

Thứ Năm Tuần X Thường Niên C

 22:12 12/06/2019

Tin Mừng Mt 5: 20-26: Sự công chính mà Chúa dạy các môn đệ không phải chỉ là không xâm hại đến sự sống con người, mà còn là yêu thương, muốn điều tốt cho người anh em, không oán giận hay nguyền rủa anh em.
Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh C

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh C

 18:32 06/06/2019

Tin mừng Ga 21:15-19 Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?
Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh C

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh C

 18:00 29/05/2019

Tin Mừng Ga 16: 16-20: Bài Tin Mừng hôm nay tuy ngắn, nhưng Đức Giêsu đã lặp đi lặp lại lời tâm sự: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”....
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.