Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh C

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh C

 23:12 26/05/2019

Tin mừng Ga 15:26-16,4a: Chúa Thánh Thần hỗ trợ tinh thần khi chúng ta cô đơn. Người an ủi những lúc chúng ta đau buồn. Người che chở khi chúng ta gặp nguy hiểm. Người vạch rõ cho chúng ta thấy những cạm bẫy xảo quyệt của thế gian...
Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng C

Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng C

 17:09 04/12/2018

Tin mừng Mt 15: 29-37: Khi đứng trước những con người khốn khổ ấy Chúa Giêsu hành động và mời gọi các Tông đồ cùng hành động với Người: Hãy cho họ ăn, không chỉ là cơm bánh, không chỉ là cung cấp nhu yếu phẩm mà còn mang lại nguồn an ủi tâm linh, điểm tựa tinh thần cho họ.
Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh B

 18:10 06/05/2018

Tin mừng Ga 15:26-16,4a: Chúa Thánh Thần hỗ trợ tinh thần khi chúng ta cô đơn. Người an ủi những lúc chúng ta đau buồn. Người che chở khi chúng ta gặp nguy hiểm. Người vạch rõ cho chúng ta thấy những cạm bẫy xảo quyệt của thế gian...
Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng B

Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng B

 17:15 12/12/2017

Tin mừng Mt 11: 28-30: Có thể nói, đoạn Tin Mừng này là đoạn Tin Mừng ngắn nhất trong Năm Phụng vụ, chỉ vỏn vẹn có ba câu Lời Chúa. Thế nhưng, đây là những lời an ủi rất lớn cho những người đương thời Chúa Giêsu và cho chúng ta ngày hôm nay...
Hãy Ðến Với Ta

Hãy Ðến Với Ta

 23:04 28/09/2017

Lời mời gọi trên đây của Chúa Giêsu hẳn phải đem lại cho chúng ta an ủi đỡ nâng, nhất là trong những lúc chúng ta gặp đau khổ, thử thách. Chúa Giêsu như muốn nói với chúng ta rằng Ngài đang có đó...
Ngày 31-05: Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave

Ngày 31-05: Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave

 06:54 30/05/2017

Mầu nhiệm Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave đã được Đông phương mừng kính từ lâu đời trước. Bên Tây phương lần đầu thấy nghi lễ này trong qui chế của nhà thờ Mans năm 1247. Các tu sĩ dòng Phanxicô bắt đầu mừng lễ từ năm 1263. Khi Giáo hội bên Tây phương bị phân rẽ trầm trọng và bị thử thách nặng nề, ý tưởng của Đức Giáo Hoàng hướng về Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đến thăm viếng và mang lại cho gia đình Giacaria bao nhiêu là niềm an ủi, Giáo Hội cũng đang cần đến sự an bình hiệp nhất và sức mạnh. Cảm biết nhu cầu của Giáo Hội và tin tưởng vào Đức Maria.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ

 10:01 02/04/2015

Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại cảm nghiệm được sự hiện diện an ủi của Chúa Phục Sinh và tình liên đới của toàn thể Hội Thánh.
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG MƯỜI MỘT

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG MƯỜI MỘT

 11:44 07/11/2013

Ý chung Cầu cho các linh mục đang gặp khó khăn: Xin cho các linh mục đang trải qua khó khăn tìm được an ủi trong đau khổ, được nâng đỡ trong lúc nghi nan và trung tín với bổn phận của mình.
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.