Chúa Nhật XV Thường Niên C

Chúa Nhật XV Thường Niên C

 18:00 13/07/2019

Tin Mừng Lc 10: 25-37 "Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?"
Thứ Ba Tuần III Phục Sinh C

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh C

 18:00 06/05/2019

Tin Mừng Ga 6: 30-35: Chúa Giêsu là Bánh hằng sống, Bánh ban sự sống đời đời. Đón nhận Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được sự sống đời đời. Tin Mừng hôm nay là bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh hằng sống.
Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B

 17:00 30/11/2018

Tin mừng Lc 21: 29-33: Lời Chúa hôm nay lại được vang lên như là một lời cảnh báo nhắc nhở chúng ta: “Trời đất này sẽ qua đi”. Vâng, thế gian này sẽ qua đi, giá trị cuộc sống không thể được định giá bởi những sự chóng qua, nhưng chính bởi thực tại hằng hữu, đó chính là sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã sắm sửa cho.
Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên B

 05:04 25/08/2018

Ga 6: 60-69: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng thánh của Thiên Chúa”...
Lương Thực Trường Tồn

Lương Thực Trường Tồn

 22:43 11/08/2018

Tin Mừng Ga 6: 41-51: Câu nói quan trong nhất của Chúa Giêsu về đời sống vĩnh cửu là: “Tôi là bánh trường sinh từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống đời đời. Và bánh Tôi ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống”
Chúa Nhật XIX Thường Niên B

Chúa Nhật XIX Thường Niên B

 06:40 11/08/2018

Tin Mừng Ga 6: 41-51: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh B

 18:35 20/04/2018

Tin Mừng Ga 6: 60-69: Simon Phêrô thưa với Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô...
Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Phục Sinh B

 18:30 18/04/2018

Tin Mừng Ga 6: 44-51: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn Manna trong sa mạc và đã chết...
Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Mùa Chay B

Suy Niệm Thứ Ba Tuần V Mùa Chay B

 18:39 19/03/2018

Tin Mừng Ga 8: 21-30: “Ai tin Ta, sẽ không chết đời đời” (Ga 11, 26). Hoặc: “Ý của Đấng đã sai Ta là tất cả những kẻ Người đã ban cho Ta, Ta sẽ không để mất một ai...
Thứ Hai Tuần V Mùa Chay B- Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay B- Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria

 18:49 18/03/2018

Tin Mừng Lc 2: 41-51: Từ đời đời, Thiên Chúa đã tuyển chọn thánh Giuse làm dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Người là Đấng gìn giữ Con Thiên Chúa và gìn giữ gia đình thánh tại Nagiareth.
Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên

 17:00 05/11/2017

Tin mừng Lc 14: 12-14: Phúc Âm luôn làm cho chúng ta lúng túng, vì trái với tâm lý thường tình của con người. Nhưng mãi mãi, Lời Chúa mới có quyền năng đưa chúng ta đến sự sống đời đời, chứ không phải lời của ai khác, dù đó là lời khôn ngoan ngàn đời của tổ tiên để lại…
Lời nguyện chung Chúa nhật XXII thường niên

Lời nguyện chung Chúa nhật XXII thường niên

 04:54 02/09/2017

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã chọn cái chết trên Thập giá để ban cho nhân loại ơn cứu độ và mời gọi chúng ta vác Thập giá theo Ngài để tìm được sự sống đời đời. Với quyết tâm bước theo Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

 04:27 19/08/2017

Cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Khi con người phạm tội, chính là lúc con người đánh mất lòng tin vào Thiên Chúa là Cha. Điều này cũng đồng nghĩa với việc con người tự đánh mất đi sự sống đời đời với Thiên Chúa: “trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St 2,17).
Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

 05:55 29/05/2017

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17: 1-11a)

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. Con làm vinh hiển Cha dưới đất, con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đả tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa ra khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ Lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho hững kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.
THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH

THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH

 03:14 05/05/2017

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.