Hình ảnh xây dựng Nhà thờ Sông Hinh - 01.08.2017

Hình ảnh xây dựng Nhà thờ Sông Hinh - 01.08.2017

  •   06/08/2017 07:30:00 PM
  •   Đã xem: 1196
  •   Phản hồi: 0
Ngày 07/01/2013, Đức cha Matthêô và các cha trong ngoài giáo phận đến để dâng thánh lễ làm phép viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Sông Hinh. 
Hình ảnh xây dựng nhà thờ

Hình ảnh xây dựng nhà thờ

  •   17/11/2013 07:54:09 AM
  •   Đã xem: 1064
  •   Phản hồi: 0
Hình ảnh xây dựng nhà thờ ngày 17-11-2013
Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Sông Hinh

Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Sông Hinh

  •   17/11/2013 07:07:53 AM
  •   Đã xem: 1065
  •   Phản hồi: 0
“Hồng ân Chúa như mưa như mưa”, và có một ngày nhiều hồng ân như thế. Sáng thứ Hai, ngày 07/01/2013,
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.