Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội 2019

  •   25/01/2019 09:54:00 PM
  •   Đã xem: 55
  •   Phản hồi: 0
ĐTC kêu gọi dùng các mạng xã hội để kiến tạo tình hiệp thông, với ý thức chúng ta cùng họp thành một thân thể và là chi thể của nhau, và thay vì dùng các phương diện này để chia rẽ, gây oán ghét và thù hận, dựa trên sự dối trá.

Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội 2019

  •   25/01/2019 09:54:00 PM
  •   55
  •   0
Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế Giới truyền thông xã hội 2019

ĐTC kêu gọi dùng các mạng xã hội để kiến tạo tình hiệp thông, với ý thức chúng ta cùng họp thành một thân thể và là chi thể của nhau, và thay vì dùng các phương diện này để chia rẽ, gây oán ghét và...

 
 

Hình ảnh xây dựng Nhà thờ Sông Hinh - 01.08.2017

  •   06/08/2017 07:30:00 PM
  •   863
  •   0
Hình ảnh xây dựng Nhà thờ Sông Hinh - 01.08.2017

Ngày 07/01/2013, Đức cha Matthêô và các cha trong ngoài giáo phận đến để dâng thánh lễ làm phép viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Sông Hinh. 

 
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.