Những Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm - Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

 •   26/01/2019 04:50:00 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 1:1-4; 4:14-21 Hôm nay, trong Hội đường ở Nagiarét, giữa đồng bào đồng hương của Ngài, Chúa Giêsu đã tuyên bố : Ngài đến để thực hiện những lời Tiên tri Isaia mà họ vừa nghe Ngài đọc.

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A  

 •   04/04/2020 08:43:00 PM
 •   14
 •   0
Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A

Tin mừng Mt 26:14 -27,66: Việc Chúa Kitô tiến vào thành thánh một cách khiêm nhường; hòa bình nhắc cho ta nhớ mình phải học đòi bắt chước Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, Đấng không bẻ gẫy...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần Thánh Năm A  

 •   05/04/2020 08:30:00 PM
 •   10
 •   0
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần Thánh Năm A

Tin mừng Ga 12: 1-11: Hôm nay, chúng ta mở đầu tuần cuối Mùa chay. Các đoạn Tin Mừng sắp làm cho chúng ta sống lại từng giờ một, những khoảng cuối đời Chúa Giêsu: việc xức dầu tại Bêtania...

 

Thứ Bảy sau Lễ Tro: Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc

 •   28/02/2020 06:18:00 PM
 •   38
 •   0
Thứ Bảy sau Lễ Tro: Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc

Nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, thi ánh sángngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối (Is 58:9-14)Lạy Chúa xin dạy con đương nẻo Ngài, để con vững bướctheo chân lý của Ngài. (Tv 85)“Và anh ta đã bỏ mọi...

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 10-2018

 •   01/10/2018 09:27:00 PM
 •   302
 •   0
Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 10-2018

Xin cho các tu sĩ nam nữ biết khơi dậy tính năng động nhiệt thành của mình và biết hiện diện giữa những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội, và những người thấp cổ bé miệng.

 
 
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.