Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh C

Chủ nhật - 28/04/2019 19:00
Tin Mừng Ga 3: 1-8: “Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai thấy nước Thiên Chúa”. Với câu trả lời cho những băn khoăn của Nicôđêmô, Chúa Giêsu muốn ông hướng về một thực tại cần thiết để được sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Quốc
Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh C
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH C


NGÀY 29-04-2019
 
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 3: 1-8)

Khi ấy, trong nhóm Biệt phái có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do Thái, ông đến gặp Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên chúa ủy phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi nói thật cho ông biết: nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Thiên Chúa”. Nicôđêmô thưa với Chúa Giêsu rằng: “Một người gã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại phải vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa hay sao?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào Nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục là huyến nhục, sự gì sinh bởi thần linh là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe tôi nói rằng: “Các ngươi phải tái sinh bởi trời”. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu. Mọi kẻ sinh bởi thần linh cũng vậy”.

Suy Niệm

“Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai thấy nước Thiên Chúa”. Với câu trả lời cho những băn khoăn của Nicôđêmô, Chúa Giêsu muốn ông hướng về một thực tại cần thiết để được sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Quốc là cần được lãnh nhận sự tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Điều này được thực hiện khi con người lãnh nhận bí tích Rửa Tội. 

Quả thế, con người thời nay bị cuốn hút bởi những đam mê của trần thế. Đó là đam mê đi tìm và hưởng thụ cuộc sống thực dụng - tìm kiếm và tích lũy cho mình thật nhiều của cải, danh vọng và quyền lực. Do đó, con người thời nay thật khó có thể vươn mình đến những thực tại của cuộc sống thần linh. 

Là người Kitô hữu, chúng ta đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, được Thiên Chúa tái sinh trong đời sống mới, được Chúa Thánh Thần biến đổi nên con cái của Chúa, của Giáo hội, chúng ta có vui mừng vì ân ban cao quý này không? Thánh Phaolô đã dạy: “Vậy nhờ thanh tẩy, ta đã được mai táng làm một với Ngài trong sự chết, ngõ hầu như Ðức Kitô, nhờ bởi vinh quang của Cha, mà được sống lại từ cõi chết, thì cả ta nữa, ta cũng bước đi trong đời sống mới” (Rm 8, 4). 

Lạy Chúa, Mùa Phục Sinh là thời gian thuận lợi để chúng con cảm nhận sự sống của Chúa được thông ban cho chúng con nhờ Chúa đã phục sinh. Xin cho chúng con biết chết đi cho tội lỗi mà sống cho Chúa, để chúng con được hạnh phúc luôn mãi. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.