Sự thật sẽ giải thoát các ông (5.4.2017 – Thứ tư Tuần 5 Mùa Chay)

Sự thật sẽ giải thoát các ông (5.4.2017 – Thứ tư Tuần 5 Mùa Chay)

 •   04/04/2017 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với những người Do thái đã tin Người rằng: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông.” Họ đáp: “Chúng tôi là dòng dõi ông Ápraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?” Ðức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Vậy, nếu người Con có giải thoát các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Ápraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói”.
Giương cao Con Người lên (4.4.2017 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay)

Giương cao Con Người lên (4.4.2017 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay)

 •   04/04/2017 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Đừng phạm tội nữa (3.4.2017 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Chay)

Đừng phạm tội nữa (3.4.2017 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Chay)

 •   02/04/2017 11:57:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Hãy lắng nghe trước khi phán xét

Hãy lắng nghe trước khi phán xét

 •   01/04/2017 06:16:39 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Ðức Giêsu là nguyên nhân chia rẽ trong dân Do thái: Có người nhận Ngài là Ðấng Tiên Tri, người khác nhận là Ðức Kitô. Nhưng các thượng tế và biệt phái thì muốn bắt Người. Họ dựa vào Thánh Kinh, nhưng cắt nghĩa Thánh Kinh lệch lạc. Vì thế cố chấp và không muốn nhìn nhận Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa. Họ không đón nhận Ngài. Ðức Giêsu là Thiên Chúa và cũng là người thật. Chúa là người như chúng ta để hòa nhất với chúng ta. Chúa là Thiên Chúa nên mới có thể dẫn chúng ta về với Thiên Chúa. Nơi con người Ðức Giêsu, thần tính được dấn ẩn sau nhân tính.
Ông này là Đấng Kitô (1.4.2017 – Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay)

Ông này là Đấng Kitô (1.4.2017 – Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay)

 •   31/03/2017 08:33:38 PM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0
Chúa Cha làm chứng cho tôi (30.3.2017 – Thứ năm Tuần 4 Mùa Chay)

Chúa Cha làm chứng cho tôi (30.3.2017 – Thứ năm Tuần 4 Mùa Chay)

 •   29/03/2017 11:10:06 AM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Không thể làm gì tự mình (29.3.2017 – Thứ tư Tuần 4 Mùa Chay)

Không thể làm gì tự mình (29.3.2017 – Thứ tư Tuần 4 Mùa Chay)

 •   28/03/2017 07:38:27 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Muốn trở nên lành mạnh (28.3.2017 – Thứ ba Tuần 4 Mùa Chay)

Muốn trở nên lành mạnh (28.3.2017 – Thứ ba Tuần 4 Mùa Chay)

 •   28/03/2017 07:37:37 AM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Con ông sống (27.3.2017 – Thứ hai Tuần 4 Mùa Chay)

Con ông sống (27.3.2017 – Thứ hai Tuần 4 Mùa Chay)

 •   27/03/2017 12:55:35 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Đến với Tôi, tin vào Tôi (22.4.2015 – Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

Đến với Tôi, tin vào Tôi (22.4.2015 – Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

 •   23/04/2015 11:54:59 AM
 •   Đã xem: 590
 •   Phản hồi: 0
Bánh Trường Sinh có làm cho trường sinh hay không, thì chỉ sau khi chết, chúng ta mới biết; nhưng bánh trường sinh đã được ban cho chúng ta ngay hôm nay rồi, nơi bánh Thánh Thể, và chúng ta cũng đã cảm nếm hiệu quả trường sinh rồi: tình yêu, tha thứ, biết ơn, ước ao, tôn trọng, hiền lành, khiêm tốn, hiệp nhất với Chúa và với nhau, mạnh hơn sức mạnh của Sự Dữ và Sự Chết.
Đến với Tôi, tin vào Tôi (22.4.2015 – Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

Đến với Tôi, tin vào Tôi (22.4.2015 – Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

 •   21/04/2015 08:52:10 PM
 •   Đã xem: 586
 •   Phản hồi: 0
Bánh Trường Sinh có làm cho trường sinh hay không, thì chỉ sau khi chết, chúng ta mới biết; nhưng bánh trường sinh đã được ban cho chúng ta ngay hôm nay rồi, nơi bánh Thánh Thể, và chúng ta cũng đã cảm nếm hiệu quả trường sinh rồi: tình yêu, tha thứ, biết ơn, ước ao, tôn trọng, hiền lành, khiêm tốn, hiệp nhất với Chúa và với nhau, mạnh hơn sức mạnh của Sự Dữ và Sự Chết.
Bánh ban sự sống cho thế giới (21.4.2015 – Thứ Ba Tuần 3 Phục sinh)

Bánh ban sự sống cho thế giới (21.4.2015 – Thứ Ba Tuần 3 Phục sinh)

 •   21/04/2015 08:24:03 AM
 •   Đã xem: 573
 •   Phản hồi: 0
LƯƠNG THỰC TRƯỜNG TỒN (20.4.2015 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Phục sinh)

LƯƠNG THỰC TRƯỜNG TỒN (20.4.2015 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Phục sinh)

 •   20/04/2015 09:32:22 AM
 •   Đã xem: 634
 •   Phản hồi: 0
Công trình của Thiên Chúa là chúng ta tin nơi Đức Giêsu; chúng ta tin nơi Đức Giêsu là công trình của Thiên Chúa. Nếu muốn chúng ta có thể nghiệm lại công trình của Thiên Chúa nơi cuộc đời và nhất là nơi ơn gọi của mỗi người chúng ta; chúng ta hãy ước ao cho công trình của Thiên Chúa nơi chúng ta mau được hoàn tất. Chúng ta đừng quên rằng tin nơi Đức Giêsu, là hết khát hết đói, là sự sống hôm nay và sự sống đời sau.
ĂN BAO NHIÊU TÙY Ý (17.4.2015 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Phục sinh)

ĂN BAO NHIÊU TÙY Ý (17.4.2015 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Phục sinh)

 •   16/04/2015 09:13:47 PM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Lạy Chúa của con, con ước mơ một thế giới đầy màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, và xanh của bao niềm hy vọng nơi lòng những ai ham sống và ham dựng xây. Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ, thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó.
ĐẤNG TỪ TRÊN CAO MÀ ĐẾN (Thứ Năm - 16.04.2015 - Tuần II Phục Sinh)

ĐẤNG TỪ TRÊN CAO MÀ ĐẾN (Thứ Năm - 16.04.2015 - Tuần II Phục Sinh)

 •   15/04/2015 09:01:50 PM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0
Hãy tìm đến mỗi ngày trong cuộc sống Gặp gỡ Đức Ki tô Đấng đã phục sinh Mở rộng lòng ra đón nhận ánh bình minh Niềm vui mới mở toang vòng tay đón...
Thiên Chúa yêu thế gian (15.4.2015 – Thứ tư Tuần 2 Phục sinh)

Thiên Chúa yêu thế gian (15.4.2015 – Thứ tư Tuần 2 Phục sinh)

 •   15/04/2015 09:24:20 AM
 •   Đã xem: 492
 •   Phản hồi: 0
Ước gì con có đủ can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con. Và ước gì con được trở nên trong suốt nhờ để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con. Amen.
Ai tin được sống muôn đời (14.4.2015 – Thứ ba Tuần 2 Phục Sinh)

Ai tin được sống muôn đời (14.4.2015 – Thứ ba Tuần 2 Phục Sinh)

 •   13/04/2015 09:43:18 PM
 •   Đã xem: 544
 •   Phản hồi: 0
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh là niềm hy vọng cho chúng con, xin hướng tâm lòng và cuộc đời chúng con tới Chúa, để dù đang sống trong những thực tại với nhiều hy sinh thập giá, chúng con vẫn tìm được niềm vui.
ĐƯỢC SINH RA TỪ TRÊN (13.4.2015 – Thứ hai Tuần 2 Phục sinh)

ĐƯỢC SINH RA TỪ TRÊN (13.4.2015 – Thứ hai Tuần 2 Phục sinh)

 •   12/04/2015 10:01:07 PM
 •   Đã xem: 527
 •   Phản hồi: 0
Lạy Chúa Giê-su, ông Ni-cô-đê-mô là một con người đặc biệt. Ông đặc biệt vì ông dám tin, khi những người cùng nhóm không tin; ông dám bênh vực Chúa Giê-su, khi những người cùng nhóm đòi giết Ngài. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống đúng tư cách của con cái Chúa. Amen.
Người cho các ông xem tay và cạnh sườn.

Vui mừng vì thấy Chúa (12.4.2015 – Chúa nhật 2 Phục sinh, Năm B)

 •   12/04/2015 09:56:37 AM
 •   Đã xem: 524
 •   Phản hồi: 0
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến, và đang ở thật gần bên chúng con. Amen.

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.