Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

 •   29/05/2017 05:55:00 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 17: 1-11a)

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. Con làm vinh hiển Cha dưới đất, con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đả tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa ra khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ Lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho hững kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.
Thứ Hai sau Lễ Thăng Thiên

Thứ Hai sau Lễ Thăng Thiên

 •   28/05/2017 05:23:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
  Lời Chúa: Ga 16,29-33
         Các môn đệ Người thưa : "Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến."  Đức Giê-su đáp : "Bây giờ anh em tin à ?  Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian."
Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh

 •   26/05/2017 11:43:00 AM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Lời Chúa: Ga 16,23b-28
          Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.  Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
      Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.  Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."
Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh

 •   25/05/2017 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16:20-23)


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van, khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra trên đời. Các con cũng vậy, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó, các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa”.
Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh

 •   24/05/2017 06:19:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16: 16-20)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. Bấy giờ các môn đệ hỏi nha: “Điều Người nói với chúng ta: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha như thế có ý nghĩa gì? Chúng tôi không biết Người muốn nói gì?”
Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

 •   23/05/2017 05:42:00 AM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16: 12-15)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi thầy mà truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.
Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh

 •   22/05/2017 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Lời Chúa: Ga 16,5-11
5 Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : 'Thầy đi đâu ?' 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.
undefined

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh

 •   21/05/2017 08:04:00 PM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Ga 15,26-16,4a
Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.
Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

 •   20/05/2017 12:18:00 AM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Lời Chúa: Ga 15,18-21
 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.  Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 
Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

 •   20/05/2017 12:16:00 AM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
 Lời Chúa: Ga 15,12-17
 Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.  Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình
Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

 •   17/05/2017 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.  Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.
Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

 •   16/05/2017 05:19:00 AM
 •   Đã xem: 503
 •   Phản hồi: 0
Lời Chúa: Ga 15,1-8
         "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.  Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.  Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 
Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

 •   15/05/2017 04:42:00 AM
 •   Đã xem: 410
 •   Phản hồi: 0
Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.Lời Chúa: Ga 14,27-31a
Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

 •   15/05/2017 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0
Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."
Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

 •   12/05/2017 07:51:00 PM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." Ông Phi-líp-phê nói : "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giê-su trả lời : "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ' Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha ' ?
Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh

 •   11/05/2017 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con.
Thứ năm Tuần IV Phục Sinh

Thứ năm Tuần IV Phục Sinh

 •   10/05/2017 06:19:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy."
Thứ tư Tuần IV Phục Sinh

Thứ tư Tuần IV Phục Sinh

 •   10/05/2017 06:17:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; 45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 
Thứ ba Tuần IV Phục Sinh

Thứ ba Tuần IV Phục Sinh

 •   08/05/2017 06:04:00 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
"Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết."

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.