Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay C

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay C

 •   19/03/2019 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 20: 17-28: Một cử chỉ mà chúng ta làm cho người anh chị em để mong được trả ơn, thì không mang lại ý nghĩa cao đẹp và không mang gì cho hạnh phúc đích thực.
Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay C

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay C

 •   18/03/2019 06:02:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 6: 36-38: Xét đoán, lên án, tha thứ và cho đi là những thái độ rất gần gũi và được thể hiện cụ thể trong các mối tương quan giữa con người với nhau. Những thái độ này một cách nào đó cũng cho thấy mức độ tốt xấu giữ người này với người kia.
Thứ Ba Tuần II Mùa Chay C- Lễ Thánh Cả Giuse

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay C- Lễ Thánh Cả Giuse

 •   18/03/2019 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 2: 41-51: “Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo”.
Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay C - Yêu Kẻ Thù

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay C - Yêu Kẻ Thù

 •   15/03/2019 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 5: 43-48: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho họ". Đây là giáo huấn độc đáo có một không hai trong nhân gian của Đức Giêsu về lòng nhân ái. “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho họ" là một nghĩa cử anh hùng, một nỗ lực vượt thắng tình cảm tự nhiên, vượt trên phản ứng thường tình của con người.
Hãy Sống Công Chính Hơn Biệt Phái Và Luật Sĩ - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay C

Hãy Sống Công Chính Hơn Biệt Phái Và Luật Sĩ - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay C

 •   14/03/2019 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 5: 20-26: Tin Mừng hôm nay ta thấy Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ một lý tưởng sống mới, đó là phải công chính hơn những người biệt phái: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời"
Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Mùa Chay C

Suy Niệm Thứ Hai Tuần I Mùa Chay C

 •   10/03/2019 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 25: 31-45: Đoạn Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta về viễn cảnh của ngày Cánh chung, ngày Phán xét. Giả như Thiên Chúa phán xét chúng ta dựa trên tội lỗi từng người, trong thân phận thụ tạo đầy yếu đuối, thì sẽ chẳng ai được vào nước Chúa!..
Thứ Sáu sau Lễ Tro C

Thứ Sáu sau Lễ Tro C

 •   07/03/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 9: 14-15: Trong suốt thời gian này, chúng ta sống tinh thần Mùa Chay. Chúng ta vừa ăn chay để khai mạc Mùa Chay thánh. Ý nghĩa của việc ăn chay: hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái.
Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro C

Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro C

 •   06/03/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 9: 22-25: Mùa Chay là dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại quyết định chọn lựa theo Chúa của mình. Lời Chúa mời gọi “ai muốn theo Ta hãy từ bỏ chính mình”. Theo Chúa phải “từ bỏ chính mình” tức là không đặt mình làm trung tâm, là từ bỏ cái tôi của mình - cái tôi ích kỷ, tham lam, giận hờn, ghen ghét, v.v.
Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro C

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro C

 •   05/03/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Cầu nguyện, bố thí, ăn chay là những việc đạo đức căn bản nhất để giúp người Kitô hữu sống tâm tình sốt sắng hơn trong 40 ngày chay thánh. Thế nhưng việc thực hành những việc đạo đức ấy phải mặc lấy tâm tình từ bên trong hơn là hình thức bên ngoài.
Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên C

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên C

 •   04/03/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Mc 10: 28-31: Mỗi giây phút sống, chúng ta đều phải chọn lựa, từ những điều quan trọng cho cả đời, cho đến những việc nhỏ nhặt thoáng qua. Tất cả đều phải trải qua “bàn sàng” chọn lựa.
Suy Niệm Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên C

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên C

 •   03/03/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Mc 10: 17-27: khi Chúa đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến bảo anh: “Anh chỉ thiếu một điều, là hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Anh ta đã bỏ cuộc.
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên C

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên C

 •   01/03/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 10: 13-16: Sứ điệp đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy trái tim yêu thương của Chúa Giêsu dành cho các trẻ nhỏ, khi Chúa Giêsu để cho các trẻ nhỏ đến với mình và yêu thương chúc lành cho chúng.
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên C

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên C

 •   31/01/2013 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 10: 1-12: Ngay từ buổi khởi đầu của bình minh trong lịch sử nhân loại, Thiên Chúa đã trao ban cho con người một quà tặng vô giá, đó là lời chúc phúc trên đời sống hôn nhân của con cái loài người khi Thiên Chúa phán: “sự gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly”
Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Thường Niên C

Suy Niệm Thứ Năm Tuần VII Thường Niên C

 •   27/02/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 41-51: Tự mình phạm tội đã là chuyện khủng khiếp rồi, nhưng dạy kẻ khác phạm tội, lại càng vô cùng tệ hại hơn.
Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Thường Niên C

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VII Thường Niên C

 •   26/02/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 38-40: Chúa Giêsu đến để thiết lập vương quốc Thiên Chúa, nơi đó không có tị hiềm ghét ghen. Sứ vụ của Chúa Giêsu là làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân hậu yêu thương...
Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên C

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên C

 •   01/02/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 30-37: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy...
Thứ Hai Tuần VII Thường Niên C

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên C

 •   24/02/2019 05:18:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 14-29: Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Tại sao chúng con không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Chúa Giêsu đáp: “Giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi”...
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên C

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên C

 •   22/02/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 2-13: “Nếu Thầy muốn, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Êlia”.
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên C

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên C

 •   21/02/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 16: 13-19: Hôm nay lễ lập Tông tòa thánh Phêrô, Tin Mừng thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta thấy giây phút quan trọng mà chính Đức Giêsu đã chọn Phêrô làm người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo Hội.

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.