Thứ Năm Tuần XV Thường Niên B

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên B  

 •   18/07/2018 06:33:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 11: 28-30 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng
Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên B  

 •   17/07/2018 06:15:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 11: 25-27 "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn
Thứ Ba Tuần XV Thường Niên B

Thứ Ba Tuần XV Thường Niên B

 •   16/07/2018 06:16:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 11: 20-24 Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, dẫu rằng đó là những lời lẽ của Chúa Giêsu nói với dân chúng đương thời của Chúa, nhưng thật sự giá trị không kém đối với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta.
Thứ Hai Tuần XV Thường Niên B

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên B

 •   15/07/2018 06:51:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 10: 34-11.1 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên

 •   13/07/2018 05:51:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 10: 24-33: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên B

 •   12/07/2018 09:13:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 10: 16-23: Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên B

 •   11/07/2018 06:22:00 PM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 10: 7-15: Khi đọc và suy niệm Tin Mừng hôm nay; và nhất là với chỉ thị sai đi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về “đời tông đồ” vốn đã được liên kết trong bí tích Rửa Tội mà chúng ta đã lãnh nhận.
Suy niệm Thứ Tư tuần XIV thường niên B

Suy niệm Thứ Tư tuần XIV thường niên B

 •   10/07/2018 06:07:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 10: 1-7: Trong cánh đồng truyền giáo, đôi khi chúng ta cũng vướng vào việc loại trừ người này người kia
Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên B

Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên B

 •   09/07/2018 06:40:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 9, 32-38 Người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về".
Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên B

 •   08/07/2018 06:46:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 9: 18-26: Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh...
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên B

 •   06/07/2018 06:39:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 9: 14-17: Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay...
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên B

 •   05/07/2018 06:31:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 9: 9-13 Có những người có quá khứ đen tối, quá khứ ấy đáng quên. Nhưng họ vượt lên trên những đố kỵ và hoài nghi để làm lại cuộc đời. Maria Madalêna, một điển hình trong Thánh Kinh được thuật lại cho chúng ta biết quá khứ đen tối đó.
Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên B

 •   04/07/2018 06:29:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 9: 1-8: Nếu tội lỗi làm cho con người mất tự do, thì ơn tha thứ làm cho con người được giải thoát.
Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên B

 •   03/07/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 8: 23-27: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu xua đuổi ma quỷ ra khỏi hai chàng thanh niên ở Giêrasa. Sau đó, ma quỷ đã xin Đức Giêsu cho nhập vào đàn heo và lao xuống biển.
Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên B

 •   02/07/2018 06:42:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 20: 24-29: Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên B

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên B

 •   01/07/2018 06:45:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 8: 18-22: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, là một lời mời gọi đầy yêu thương mà Chúa Giêsu gửi đến mỗi chúng ta – những người đang sống giữa trần gian còn nhiều cạm bẫy
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên B

 •   29/06/2018 06:16:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 8: 5-17: Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây, sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacob trong Nước Trời...
Suy Niệm Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô

Suy Niệm Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô

 •   28/06/2018 06:39:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay, Giáo Hội mừng trọng thể hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của Giáo Hội. Hai ngài là nên tảng nâng đỡ đức tin của mọi tín hữu, vì hai ngài đã xác tín và phó thác trọn vẹn đời mình cho Chúa, và đổ máu đào minh chứng về Chúa.
Thứ Năm Tuần XII Thường Niên B

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên B

 •   27/06/2018 06:10:00 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 7: 21-29 Được gọi là người có đạo, người tin Chúa, không phải căn cứ trên những nghi thức và lý thuyết, mà căn cứ vào đời sống, vào hành động, có phù hợp với Tin Mừng không.

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG BẢY
 
Ý chung: Xin cho các linh mục đang chịu cực nhọc và cô đơn trong công việc mục vụ của mình nhận được sự trợ giúp và an ủi nhờ tình bạn với Chúa GieSu và với các anh em.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận chúng ta biết noi gương các thánh tử đạo giáo phận Qui Nhơn, để canh tân đời sống đức tin của mỗi người qua cuộc sống yêu thương và phục vụ quên mình.