Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay A

 •   02/04/2020 08:20:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 10: 31-42: Chúa Giêsu không bao giờ nói suông, nhưng lời nói của Chúa luôn đi kèm theo hành động, lời yêu thương của Chúa luôn được chứng minh bằng một công việc cụ thể
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A  

 •   03/04/2020 08:17:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 11: 45-56: Sứ điệp lời Tin Mừng hôm nay diễn lại cảnh những người trong Thượng Hội đồng - những bậc được coi là vị vọng, là bản quyền tôn giáo thời bấy giờ - bàn luật với nhau nhằm lên án tử Chúa Giêsu
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A

 •   27/03/2020 07:28:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 7: 40-53: Chúa Giêsu không chấp nhận sự trung lập: hoặc ủng hộ hoặc chống đối; hoặc qui tụ hoặc phân tán, chứ không thể có thái độ lưng chừng.
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay A

 •   26/03/2020 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 7: 1-2.10.25-30: Lời Chúa hôm nay là một nhắc nhở, một lời mời gọi chúng ta kiên trì trong những gì chúng ta làm vì vinh danh Chúa và hạnh phúc cho tha nhân; kiên trì và tin tưởng nơi kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa là Cha và là Đấng hết lòng vì công trình tạo dựng của Ngài.
Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Mùa Chay A

 •   09/03/2020 07:23:00 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 23: 1-12: Qua trang Tin Mừng vừa nghe, thánh Marcô đã gợi lên tâm tình hết sức gần gũi với chúng ta: tâm tình của Thiên Chúa như người Cha dành cho con cái bằng cả trái tim yêu.
Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

 •   08/03/2020 07:38:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 6: 36-38: Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh hết sức gần gũi với đời sống con người, để dạy chúng ta trở thành một Kitô hữu “đích thực” đó là: Muối và ánh sáng.
Công Chính Phát Xuất Từ Tình Yêu - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

Công Chính Phát Xuất Từ Tình Yêu - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

 •   05/03/2020 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 5: 20-26: Sự công chính mà Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Người, đó là sự công chính phát xuất từ chính tình yêu chân thật không pha vụ lợi, qua đó Người kiện toàn lại lề luật và đề ra một lý tưởng sống mới cho người môn đệ đó là Luật yêu Thương.
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay A

 •   06/03/2020 06:07:00 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 5: 43-48: Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”.
Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

 •   05/03/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 5: 20-26: Việc dâng của lễ lên Chúa là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta có một mối giao hảo thân tình, hòa thuận với anh chị em mình.
Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Năm Tuần I Mùa Chay A

 •   04/03/2020 06:44:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 7:7-12: Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài luôn biết những nhu cầu của con người và luôn ban những điều tốt lành cho những kẻ kêu xin Ngài, những điều mà Ngài thấy sẽ sinh lại lợi ích cho con cái.
Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay A

 •   03/03/2020 06:19:00 PM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 11: 29-32: Sám hối, có thể nói đó là trọng tâm cho những ai muốn đón nhận ơn tha thứ và hạnh phúc nước trời mà Chúa hứa ban.
Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Chay A

Suy Niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Chay A

 •   03/03/2020 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 6: 7-15: Kinh Lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được Giáo Hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm trong khi cầu nguyện.
Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro A

Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro A

 •   28/02/2020 06:47:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 5: 27-32: Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông.
Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro A

Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro A

 •   27/02/2020 06:19:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 9: 14-15: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?
Thứ Sáu sau Lễ Tro: Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?

Thứ Sáu sau Lễ Tro: Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?

 •   27/02/2020 06:22:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa thích?
(Is 58:1-9)

Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát, hèn mọn, Người sẽ chẳng khinh chê.
(Tv 50)

Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay
(Mt 9:14-15)
Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro A

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro A

 •   25/02/2020 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta mở đầu Mùa Chay với nghi thức xức tro trên đầu.
Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên A

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên A

 •   25/02/2020 01:53:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 30-37: Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu ghi dấu lại cho chúng ta thấy một bài học quan trọng về sự khiêm tốn, một tinh thần nhỏ bé trong phục vụ.
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên A

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên A

 •   21/02/2020 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 16: 13-19: Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ ngày Chúa Giêsu đặt thánh Phêrô làm thủ lãnh của Giáo Hội Chúa.
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên A

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên A

 •   20/02/2020 06:11:00 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 8:34 - 9:1 Thiên Chúa không vui thích với những đau khổ, khốn khó của con người. Nhưng Chúa Giêsu đã dùng chính con đường đau khổ, con đường thập giá để tiêu diệt mọi khổ đau và nhất là sự chết, nhằm đưa con người tiến tới sự sống vĩnh cửu trong bình an, hạnh phúc.

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.