Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên C  

 •   19/11/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 19: 11-28 Bài học cho chúng ta với Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa trao ban các ân sủng khác nhau. Chúng ta đừng quá tự kiêu với chính khả năng của mình, ngược lại hãy khiêm tốn để cố gắng trung thành với những hồng ân mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta.
Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên C

Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên C  

 •   18/11/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 19: 1-10: Trường hợp của Giakêu hôm nay là một điền hình về tình thương cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Giêsu Kitô...
Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên C

Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên C

 •   17/11/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 14:22-33 - Đức tin vào Thiên Chúa
Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên C

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên C

 •   15/11/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 18: 1-8: Chúa Giêsu dạy chúng ta phải kiên trì cầu nguyện, đừng bỏ cuộc. Thiên Chúa là tình yêu, là Đấng hay thương xót, Ngài không bao giờ để cho người luôn trong cậy vào Ngài, luôn kiên trì trong cầu nguyện, phải thất vọng bao giờ.
Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên C

 •   14/11/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 17: 26-37 - Sống tỉnh thức và cầu nguyện
Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên C

Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên C

 •   13/11/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 17: 20-25 - Tin Mừng hôm nay nói về Thiên Chúa mạc khải về ngày tận thế.
Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên C

 •   12/11/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 17: 11-19: Tin Mừng hôm nay là bài học Chúa dạy con người tập sống biết ơn, đây là một đức tính nhân văn.
Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên C

Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên C

 •   11/11/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 17: 7-10: Câu chuyện Tin Mừng hôm nay là một bài học Chúa Giêsu muốn trao gởi cho mỗi chúng ta về việc biết chu toàn bổn phận.
Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên C

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên C

 •   11/11/2019 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 17: 1-6: Việc gìn giữ, bảo vệ và phát triển đức tin Kitô giáo không chỉ là nghĩa vụ của hàng giáo sĩ, hay những tu sĩ và các giáo lý viên hoặc những người là vú bõ đỡ đầu mà là chính những người Kitô hữu chúng ta được mang danh môn đệ Chúa Kitô.
Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên C

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên C

 •   08/11/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 2: 13-22: Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ, ắt hẳn nhiều người sẽ cảm thấy phấn khích với hành động mạnh mẽ và dứt khoát của Người.
Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên C

 •   07/11/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 16: 1-8 Chúa Giêsu đã phải rút ra một kết luận: con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng.
Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên C

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên C

 •   07/11/2019 06:51:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 15: 1-10: Tin Mừng hôm nay thuật lại bối cảnh những người Pharisêu và các kinh sư sầm sì với nhau về việc Đức Giêsu lui tới với những người tội lỗi. Vì lý do đó, Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn để cho thấy tại sao Người đến với người tội lỗi, đồng thời, cho chúng ta thấy tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.
Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên C

 •   05/11/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 14: 25-33: Điều kiện làm môn đệ của Đức Giêsu là phải “từ bỏ” và “vác thập giá”, hay nói khác, là phải chọn Chúa trên hết mọi sự.
Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên C

Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên C

 •   04/11/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 14: 15-24: Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi”.
Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên C

Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên C

 •   03/11/2019 08:19:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 14: 12- 14: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra giáo huấn “hãy mời”, nhưng đó là mời bốn loại người: “nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù”.
Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên C

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên C

 •   01/11/2019 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 14: 1-6 Ngày hôm qua, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta long trọng mừng kính các thánh nam nữ trên trời, hay còn gọi là Hội Thánh khải hoàn. Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn còn trong nơi luyện tội mà chúng ta vẫn quen gọi là Giáo Hội thanh luyện chờ ngày phục sinh.
Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên C

 •   31/10/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 5: 1-12: Cùng với toàn thể Giáo Hội, hôm nay chúng ta hân hoan mừng đại lễ Các Thánh Nam Nữ. Quả thật đây là một ngày vui mừng không chỉ dành riêng cho Hội Thánh khải hoàn nhưng còn là niềm vui chung cho toàn thể Giáo Hội lữ hành.
Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên C

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên C

 •   30/10/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 13: 31-35 Tin Mừng hôm nay chúng ta nghe thánh Luca thuật lại việc những người Pharisiêu đến báo cho Chúa về việc Hêrôđê tìm cách giết Người. Phải chăng vì lời rao giảng của Chúa trái tai nhiều giới chức, từ tôn giáo đến dân sự và chính trị?
Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên C

 •   29/10/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Lc 13: 22-30 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được".

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.