Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh  

 •   22/04/2018 06:48:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 10: 1-10: Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta bảo thật các ngươi: ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên...
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh B

 •   20/04/2018 06:35:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 6: 60-69: Simon Phêrô thưa với Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô...
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh B

 •   19/04/2018 06:36:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 6: 52-59: Bài Tin Mừng hôm nay là phần nối tiếp bài Tin Mừng các ngày vừa qua về diễn từ Thánh Thể của Chúa Giêsu. Chúa tiếp tục khẳng định về mình
Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Năm Tuần III Phục Sinh B

 •   18/04/2018 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 6: 44-51: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn Manna trong sa mạc và đã chết...
Thứ Tư tuần III Phục Sinh B

Thứ Tư tuần III Phục Sinh B

 •   17/04/2018 06:49:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 6: 30-35: - Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy".35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”
Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Phục Sinh B

 •   16/04/2018 06:27:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 6: 30-35: Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”...
Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Phục Sinh B

 •   15/04/2018 06:01:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 6:22-29 Người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ!"...
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh B

 •   13/04/2018 06:45:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 6:16-21 Người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ!"...
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh B

 •   12/04/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 6: 1-15 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Các con hãy thu lại những miếng lúa mạch mà người ta ăn còn dư kẻo phí đi."
Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Phục Sinh B

 •   11/04/2018 06:10:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 3: 31-36: Nhìn lên thánh giá, suy nghĩ nông cạn và non nớt của loài người dễ cho rằng, đó là một thất bại to lớn. Thực ra, đối với Kitô hữu, thánh giá chính là hiện thân, là sự thành công lớn lao của một tình yêu tận cùng, một tình yêu vượt hết mọi rào cảng, vượt thắng tất cả sự tàn nhẫn và tội ác của con người...
Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh B

 •   10/04/2018 06:19:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 3:16-21 Sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa.
Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Phục Sinh B

 •   09/04/2018 05:59:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 3: 7-15: Khi ấy, Đức Giêu nói với ông Nicôđêmô rằng: Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy".
Thứ Hai – Lễ Truyền Tin Năm B

Thứ Hai – Lễ Truyền Tin Năm B

 •   08/04/2018 06:13:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Chín tháng trước khi mừng lễ Giáng Sinh, Giáo hội mừng lễ Truyền Tin. Lễ Truyền Tin là lễ trọng, lễ Con Thiên Chúa xuống thế giới này làm người.
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

 •   06/04/2018 06:10:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 16: 9-15 Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

 •   05/04/2018 06:08:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 21:1-14 Khi trời đã sáng, họ cho thuyền vào bờ để giặt lưới. Chúa bảo họ thả lưới xuống bên phải mạm thuyền thì sẽ có cá
Suy Niệm Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

 •   04/04/2018 05:50:00 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 24: 35-48: Chúa Giêsu lại nói: "Tại sao các con lại bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy nhìn xem chân tay Thầy, chính Thầy đây mà! Cứ chạm đến xem...
Suy Niệm Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

 •   03/04/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 24:13-35 Dọc đường, khi Người nói chuyện giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lên sao?
Suy Niệm Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

 •   02/04/2018 06:22:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 20: 11-18: Tin mừng đã ghi lại sự việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với bà Mađalêna. Tin mừng không nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Phục Sinh cho bằng sự hiện diện mới mẻ...
Suy Niệm Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

Suy Niệm Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh B

 •   01/04/2018 06:46:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 28:8-15: Tin Mừng hôm nay cũng giúp chúng ta ý thức trách nhiệm của người đã tin vào Chúa Phục Sinh, thì hãy nhiệt tình loan báo việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến...

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG TƯ
 
Ý chung: Xin cho các nhà tư tưởng và quản lý kinh tế biết can đảm khước từ nên kinh tế loại trừ, đồng thời biết mở ra những cách thức mới mẻ.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi thành phần dân Chúa nhất là người giáo dân trong giáo phận Qui Nhơn luôn biết đem niềm vui Phục Sinh của Chúa đến cho mọi người, mọi nhà qua những cuộc gặp gỡ hằng ngày.
GIỜ LỄ
Lễ ngày thường
Buổi chiều lúc 18h30 
Lễ Chúa Nhật 

Chiều thứ 7 lúc 18h30
Sáng chủ nhật lúc 8h00

Những thời gian lễ khác sẽ được Cha Chánh Xứ thông báo.
Thống kê
 • Đang truy cập32
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay9,549
 • Tháng hiện tại210,060
 • Tổng lượt truy cập2,865,024