Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên B

Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên B  

 •   17/10/2018 06:28:00 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 10: 1-9: Thánh Luca sinh tại Antiôkia, xứ Syri, trong một gia đình Do Thái đạo hạnh. Ngài làm nghề thầy thuốc. Trong những lúc rảnh rỗi, ngài học thêm hội họa. Tương truyền nhờ biết vẽ, sau này ngài đã họa ảnh Đức Mẹ....
Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên B

Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên B  

 •   16/10/2018 06:22:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 11: 42-46: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ...
Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên B

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên B

 •   15/10/2018 06:10:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 11: 37-41: Chúa phán cùng ông ấy rằng: "Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén dĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác...
undefined

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên B

 •   14/10/2018 06:21:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 11: 29-32: Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na...
Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên B

Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên B

 •   12/10/2018 06:04:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 11: 27-28: Đối với người biết lắng nghe và giữ Lời Chúa thì Chúa sẽ cho người đó chia sẻ niềm vui trong gia đình lớn của Chúa cùng với các thánh ở trên trời...
Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên B

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên B

 •   11/10/2018 06:33:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 11: 15-26: Trong Tin Mừng hôm nay một phép lạ Chúa Giêsu thực hiện để giải thoát con người khỏi kẻ thù là ma quỷ.
Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên B

Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên B

 •   10/10/2018 06:36:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 11: 5-13: Cầu nguyện là sức sống của đời Kitô hữu nhưng cầu nguyện cũng cần kiên trì như hạt giống cần có thời gian để nảy mầm, thành cây và phát triển vậy.
Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên B

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên B

 •   09/10/2018 05:55:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 11: 1-4: Cuộc sống của người Kitô hữu gắn liền với cầu nguyện, nhưng đôi khi cầu nguyện cũng là một khó khăn không nhỏ đối với người Kitô hữu.
Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên B

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên B

 •   08/10/2018 06:07:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 10: 38-42: Tin Mừng hôm nay, thánh Luca cho thấy hai thái độ đón tiếp khách của hai chị em Mattha và Maria đối với Chúa Giêsu.
Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên B

Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên B

 •   07/10/2018 06:38:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 10: 25-37: Hôm nay, qua dụ ngôn người Samari nhân hậu, với hình ảnh người tư tế, Lêvi, đã làm ngơ, đã thể hiện sự vô cảm đến độ độc ác trước thực trạng của người bị cướp đánh có nguy cơ mất mạng sống, trở thành một phản chứng lớn vô cùng đối với luật yêu thương mà Kitô giáo luôn đề cao.
Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên B

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên B

 •   05/10/2018 06:37:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 10: 17-24: Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế...
Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên B

Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên B

 •   04/10/2018 06:57:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 10: 13-16: Trong đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu quở trách nặng lời: “Khốn cho ngươi hỡi Khoradin, khốn cho ngươi hỡi Bếtsaida… Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum…, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ”...
Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B

 •   03/10/2018 06:50:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 10: 1-12: Chúa cần đến chúng ta cho việc truyền giáo. Cũng giống Chúa đã cần đến các môn đệ cộng tác cùng với Người cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên B

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên B

 •   02/10/2018 06:34:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 9: 57-62: Người tín hữu đã cầu nguyện nhiều và cầu nguyện mỗi ngày, nhưng chúng ta cần phải biết mặc lấy tâm tình của các môn đệ xưa để thành tâm xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện.
Suy niệm lễ các Thiên Thần Bản Mệnh

Suy niệm lễ các Thiên Thần Bản Mệnh

 •   01/10/2018 06:25:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 18: 1-5.10: Khi mừng lễ các thiên thần hộ thủ và nhận biết bao ân phúc của các ngài, chúng ta hãy tỏ lòng mến phục, biết ơn và vâng theo các ngài.
Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên B - Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên B - Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng

 •   30/09/2018 06:46:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 18:1-5: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu giáo huấn các Tông đồ phải hóa nên như trẻ nhỏ, để kêu gọi chúng ta biết sống chân thật trước mặt Thiên Chúa và với bản thân. Như vậy, Chúa Giêsu đã tuyên bố tinh thần trẻ thơ là điều kiện thiết yếu để được vào Nước Trời.
Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

 •   29/09/2018 06:09:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn...
Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên B

Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên B

 •   28/09/2018 06:03:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 1: 47-51: Hôm nay, Hội Thánh mừng lễ kính ba thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gápriel và Raphael, chúng ta cùng nhắc nhớ nhau vai trò của các ngài trong chương trình của Thiên Chúa, cũng như trong cuộc đời mỗi người chúng ta...
Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên B

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên B

 •   27/09/2018 05:06:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 9: 18-22: Sống trong môi trường nào, chúng ta dễ bị ảnh hưởng của môi trường đó. Chính vì thế, hôm nay Chúa Giêsu hỏi các môn đệ môi trường chung quanh cho Người là ai, còn “anh em bảo Thầy là ai?”.

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG MƯỜI
 
Ý chung: Xin cho những người sống đời thánh hiến biết đánh thức lòng nhiệt thành truyền giáo nơi mình và luôn biết hiện diện giữa người nghèo khổ, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người thấp cổ bé họng.

Ý truyền giáo: Xin cho giáo phận Qui Nhơn chúng ta ngày càng có nhiều người trẻ dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì, đặc biệt là ơn gọi truyền giáo.
GIỜ LỄ
Lễ ngày thường
Buổi chiều lúc 18h30 
Lễ Chúa Nhật 

Chiều thứ 7 lúc 18h30
Sáng chủ nhật lúc 8h00

Những thời gian lễ khác sẽ được Cha Chánh Xứ thông báo.
Thống kê
 • Đang truy cập125
 • Máy chủ tìm kiếm23
 • Khách viếng thăm102
 • Hôm nay2,273
 • Tháng hiện tại73,978
 • Tổng lượt truy cập4,569,132