Chúa nhật XXXI- TN C : TÌNH THƯƠNG LÀM THAY ÐỔI LÒNG NGƯỜI

Chúa nhật XXXI- TN C : TÌNH THƯƠNG LÀM THAY ÐỔI LÒNG NGƯỜI

  •   03/11/2013 11:00:02 PM
  •   Đã xem: 721
  •   Phản hồi: 0
"Giang s ơn dễ đổi bản tính khó dời " . Ðó là cái nhìn của nhiều ng ười. Thế nhưng dù sao thì "Nhân chi sơ tính bản thiện". Bản tính đó nhiều khi được hình thành do nhiều yếu tố khác nhau. Chính vì thế chúng ta có cơ sở để nói rằng lòng người có thể thay đổi.
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.