Pharisêu Giả Hình - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Pharisêu Giả Hình - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên

 •   04/11/2017 06:59:00 AM
 •   Đã xem: 670
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 23: 1-12: Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến những người Pharisêu. Họ là những người có địa vị trong xã hội và có tầm ảnh hưởng khá rộng nhưng Đức Giêsu đã nặng lời khiển trách họ. Vậy, Đức Giêsu đã khiển trách những người Pharisêu về chuyện gì? Chính là sự dối trá của họ...
Chúa Nhật XXX Thường Niên

Chúa Nhật XXX Thường Niên

 •   28/10/2017 05:57:00 AM
 •   Đã xem: 651
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 22: 34-40: Tin Mừng theo Thánh Mátthêu mà chúng ta lắng nghe hôm nay thuật lại việc một luật sĩ trong nhóm Pharisêu muốn đặt Chúa Giêsu vào tình huống khó xử khi hỏi Người: “Trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”...
Chúa Nhật XXIX Thường Niên

Chúa Nhật XXIX Thường Niên

 •   21/10/2017 06:19:00 AM
 •   Đã xem: 689
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 28: 16-20: Sứ mạng truyền giáo "có liên hệ tới tất cả các Kitô hữu, tất cả các giáo phận và giáo xứ, các tổ chức và hội đoàn của Giáo Hội" (Thông điệp Redemptoris missio, 2)...
Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

 •   14/10/2017 06:31:00 AM
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 22: 1-14: Hôm nay, bài Tin Mừng cũng trình thuật câu chuyện Đức Vua mở tiệc cưới cho Hoàng Tử. Một đám cưới rất đặc biệt cho cả người thiết đãi lẫn khách dự tiệc! Cách hành xử của Vua cũng như quan khách cũng rất khác thường!...
Chúa Nhật XXVII Thường Niên A

Chúa Nhật XXVII Thường Niên A

 •   07/10/2017 06:35:00 PM
 •   Đã xem: 623
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 21: 33-43: Lòng tham còn là nguyên nhân gây ra bao tội ác. Người ta thường nói lòng tham là bạo chúa, vì tham mà người ta nghĩ ra bao là mánh khoé để chiếm đoạt cho được điều thèm khát...
Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Chúa Nhật XXVI Thường Niên

 •   30/09/2017 07:10:00 PM
 •   Đã xem: 633
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 1: 26-38: Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cư làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi...
Chúa Nhật XXV Thường Niên

Chúa Nhật XXV Thường Niên

 •   23/09/2017 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 663
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 20: 1-16: Để dân chúng hiểu rõ hơn những lời dạy của Chúa, đôi khi Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để làm sáng tỏ giáo huấn mà Chúa trao ban cho mọi người. Vì thế, dụ ngôn người thợ làm vườn nho cũng đặt trong ý nghĩa trên...
Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên

 •   16/09/2017 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 18: 21-35: Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường niên năm A hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Người mời gọi chúng ta tha thứ không chỉ bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy...
Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên

 •   09/09/2017 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 679
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 18: 15-20: Tin Mừng hôm nay là thái độ phải có đối với những người tội lỗi trong cộng đoàn. Tội lỗi, nết xấu, đó là một thực tại không thể tránh được, dù đó là cộng đoàn do chính Chúa Giêsu qui tụ. Cộng đoàn có Chúa hiện diện, nhưng đồng thời là cộng đoàn bao gồm những con người yếu đuối, có thể lỗi phạm...
Chúa Nhật XXII Thường Niên A

Chúa Nhật XXII Thường Niên A

 •   02/09/2017 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 669
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 16: 21-27: Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy...
Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên

 •   26/08/2017 07:23:00 AM
 •   Đã xem: 643
 •   Phản hồi: 0
Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ".
Chúa Nhật XIX Thường niên

Chúa Nhật XIX Thường niên

 •   12/08/2017 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 653
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 14: 22-33: Có lẽ kinh nghiệm này chúng ta thấy rõ nơi tông đồ Phêrô được nói đến trong đoạn Tin Mừng này. Chúa Giêsu truyền cho Phêrô đi trên mặt biển mà đến với Chúa, nhưng khi ông bắt đầu lo sợ vì sóng gió nổi lên, ông bị chìm và kêu xin Chúa...
Lời nguyện chung Chúa nhật XVIII thường niên

Lời nguyện chung Chúa nhật XVIII thường niên

 •   04/08/2017 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 614
 •   Phản hồi: 0
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang Thiên Chúa cho các môn đệ xem thấy, nhằm làm kiên vững đức tin của các ông, trước khi bước vào đường thương khó. Chính chúng ta hôm nay phải diễn tả sự vững tin vào hạnh phúc thật, bằng đời sống đạo. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM A

 •   28/07/2017 06:24:00 PM
 •   Đã xem: 659
 •   Phản hồi: 0
Theo cái nhìn của tâm lý học hiện đại thì ngày nay người ta nhìn sự khôn ngoan theo một cái nhìn khác. Nếu như ngày xưa người ta nhìn nhận rằng, sự khôn ngoan là những người học cao, hiểu biết nhiều, có bằng cấp trong xã hội, thì ngày nay người ta thấy rằng điều đó không ổn.
Chúa Nhật XVI Thường niên

Chúa Nhật XVI Thường niên

 •   21/07/2017 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 661
 •   Phản hồi: 0
Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.
Lời nguyện chung Chúa nhật XIII Thường Niên

Lời nguyện chung Chúa nhật XIII Thường Niên

 •   30/06/2017 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 795
 •   Phản hồi: 0
Anh chị em thân mến, là môn đệ của Chúa Giêsu, khi từ bỏ mình để sống cho Thiên Chúa và tha nhân/ là chúng ta đang tìm gặp niềm vui và sự sống bất diệt cho chúng ta. Tin tưởng vào lời Chúa hứa, chúng ta khiêm tốn nguyện xin:
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

 •   16/06/2017 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 795
 •   Phản hồi: 0
Nhân ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, có một Ông luật sư không tin sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể, nên đã đến tranh luận với 1 vị linh mục như sau
Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi

 •   09/06/2017 03:10:00 AM
 •   Đã xem: 883
 •   Phản hồi: 0
Người Đông phương chúng ta thường thích giữ im lặng trước những mầu nhiệm của vũ trụ, của con người và nhất là của Thượng Đế. Thực vậy, người Trung Hoa rất ít nói về Trời, bởi vì họ cho rằng ngay cả những thực tại trần thế này, chúng ta còn chưa hiểu biết được cho thấu đáo, phương chi là những thực tại vô hình.
Lời nguyện chung lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Lời nguyện chung lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

 •   30/05/2017 08:57:00 PM
 •   Đã xem: 851
 •   Phản hồi: 0
Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là nguồn sức sống của Hội thánh và là người bạn đồng hành của người Kitô hữu, giúp chúng ta hiểu những lời Chúa Giêsu đã dạy. Vậy chúng ta hãy tin tưởng cầu xin:

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.