Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng B

 •   16/12/2017 05:32:00 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 1: 6-8.19-28: Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người"...
Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng B

Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng B

 •   09/12/2017 04:31:00 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 1, 1-8: Gioan là tiếng kêu trong hoang địa. Con người đặc biệt này không sống trong cộng đoàn của ông hay với gia đình ông mà sống trong hoang địa. Ông thuộc về Chúa và ông loan báo những gì Chúa muốn...
Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng

 •   02/12/2017 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 13: 33-37: Cứ mỗi Mùa Vọng về, những bài thánh ca quen thuộc lại vang lên: “Trời cao hãy đổ sương xuống,…”. Một bầu khí háo hức về ngày lễ Giáng Sinh cận kề đang đến...
Chúa Kitô Vua - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Chúa Kitô Vua - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

 •   25/11/2017 05:51:00 PM
 •   Đã xem: 987
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 25: 31-46: Tin Mừng cho thấy một viễn cảnh sẽ xảy ra vào ngày cánh chung, nghĩa là vào thời điểm tận cùng của thời gian, cũng là của trần thế này...
Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên

 •   25/11/2017 06:48:00 AM
 •   Đã xem: 955
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 25: 31-46:Trang Tin Mừng hôm nay cho thấy uy quyền của Đức Kitô là Vua chúng ta. Uy quyền của Đức Kitô được thể hiện trọn vẹn trong ngày Chúa đến trong vinh quang cùng với các thiên sứ của Người...
Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

 •   18/11/2017 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 983
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 9: 23-26: “Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình ở đời này sẽ giữ được nó trong cuộc sống đời sau”...
Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên

 •   11/11/2017 06:21:00 AM
 •   Đã xem: 609
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 25: 1-13: Bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay nói đến lễ cưới và các trinh nữ. Năm cô trinh nữ khôn ngoan với thái độ sẵn sàng và năm cô trinh nữ khờ dại với việc chểnh mảng ngu ngơ là những biểu tượng của những cách sống của con người...
Pharisêu Giả Hình - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên

Pharisêu Giả Hình - Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên

 •   04/11/2017 06:59:00 AM
 •   Đã xem: 624
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 23: 1-12: Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến những người Pharisêu. Họ là những người có địa vị trong xã hội và có tầm ảnh hưởng khá rộng nhưng Đức Giêsu đã nặng lời khiển trách họ. Vậy, Đức Giêsu đã khiển trách những người Pharisêu về chuyện gì? Chính là sự dối trá của họ...
Chúa Nhật XXX Thường Niên

Chúa Nhật XXX Thường Niên

 •   28/10/2017 05:57:00 AM
 •   Đã xem: 603
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 22: 34-40: Tin Mừng theo Thánh Mátthêu mà chúng ta lắng nghe hôm nay thuật lại việc một luật sĩ trong nhóm Pharisêu muốn đặt Chúa Giêsu vào tình huống khó xử khi hỏi Người: “Trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”...
Chúa Nhật XXIX Thường Niên

Chúa Nhật XXIX Thường Niên

 •   21/10/2017 06:19:00 AM
 •   Đã xem: 648
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 28: 16-20: Sứ mạng truyền giáo "có liên hệ tới tất cả các Kitô hữu, tất cả các giáo phận và giáo xứ, các tổ chức và hội đoàn của Giáo Hội" (Thông điệp Redemptoris missio, 2)...
Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

 •   14/10/2017 06:31:00 AM
 •   Đã xem: 582
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 22: 1-14: Hôm nay, bài Tin Mừng cũng trình thuật câu chuyện Đức Vua mở tiệc cưới cho Hoàng Tử. Một đám cưới rất đặc biệt cho cả người thiết đãi lẫn khách dự tiệc! Cách hành xử của Vua cũng như quan khách cũng rất khác thường!...
Chúa Nhật XXVII Thường Niên A

Chúa Nhật XXVII Thường Niên A

 •   07/10/2017 06:35:00 PM
 •   Đã xem: 579
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 21: 33-43: Lòng tham còn là nguyên nhân gây ra bao tội ác. Người ta thường nói lòng tham là bạo chúa, vì tham mà người ta nghĩ ra bao là mánh khoé để chiếm đoạt cho được điều thèm khát...
Chúa Nhật XXVI Thường Niên

Chúa Nhật XXVI Thường Niên

 •   30/09/2017 07:10:00 PM
 •   Đã xem: 594
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 1: 26-38: Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cư làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi...
Chúa Nhật XXV Thường Niên

Chúa Nhật XXV Thường Niên

 •   23/09/2017 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 621
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 20: 1-16: Để dân chúng hiểu rõ hơn những lời dạy của Chúa, đôi khi Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để làm sáng tỏ giáo huấn mà Chúa trao ban cho mọi người. Vì thế, dụ ngôn người thợ làm vườn nho cũng đặt trong ý nghĩa trên...
Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XXIV Thường Niên

 •   16/09/2017 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 18: 21-35: Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường niên năm A hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Người mời gọi chúng ta tha thứ không chỉ bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy...
Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên

 •   09/09/2017 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 633
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 18: 15-20: Tin Mừng hôm nay là thái độ phải có đối với những người tội lỗi trong cộng đoàn. Tội lỗi, nết xấu, đó là một thực tại không thể tránh được, dù đó là cộng đoàn do chính Chúa Giêsu qui tụ. Cộng đoàn có Chúa hiện diện, nhưng đồng thời là cộng đoàn bao gồm những con người yếu đuối, có thể lỗi phạm...
Chúa Nhật XXII Thường Niên A

Chúa Nhật XXII Thường Niên A

 •   02/09/2017 11:23:00 AM
 •   Đã xem: 615
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 16: 21-27: Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy...
Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên

Suy Niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên

 •   26/08/2017 07:23:00 AM
 •   Đã xem: 608
 •   Phản hồi: 0
Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ".
Chúa Nhật XIX Thường niên

Chúa Nhật XIX Thường niên

 •   12/08/2017 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 615
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 14: 22-33: Có lẽ kinh nghiệm này chúng ta thấy rõ nơi tông đồ Phêrô được nói đến trong đoạn Tin Mừng này. Chúa Giêsu truyền cho Phêrô đi trên mặt biển mà đến với Chúa, nhưng khi ông bắt đầu lo sợ vì sóng gió nổi lên, ông bị chìm và kêu xin Chúa...

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.
GIỜ LỄ
Lễ ngày thường
Buổi chiều lúc 18h30 
Lễ Chúa Nhật 

Chiều thứ 7 lúc 18h30
Sáng chủ nhật lúc 8h00

Những thời gian lễ khác sẽ được Cha Chánh Xứ thông báo.
Thống kê
 • Đang truy cập118
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm115
 • Hôm nay4,238
 • Tháng hiện tại82,213
 • Tổng lượt truy cập5,614,973