Suy Niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên B

Suy Niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên B

 •   30/06/2018 06:27:00 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mc 5: 21-24.35-43 Tin khi đời sống yên ổn, thuận buồm xuôi gió thì chưa phải là một đức tin đích thực. Đức tin phải được tôi luyện trong đau khổ. Trong gian nan thử thách mà vẫn kiên trì, thì đức tin ấy mới có thể làm nên những phép lạ.
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

 •   23/06/2018 05:59:00 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 1: 57- 66. 80: Hôm nay Giáo hội mừng trọng thể lễ sinh nhật Thánh Gioan tẩy Giả. Cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả, từ khi thụ thai đền sinh ra và chết đi đã làm cho bao người bất ngờ...
Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XI Thường Niên B

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XI Thường Niên B

 •   16/06/2018 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 4:26-34: Dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc nhấn mạnh đến sự tăng trưởng của hạt giống hay thái độ của người nông phu?
Chúa Nhật XI Thường Niên B

Chúa Nhật XI Thường Niên B

 •   16/06/2018 06:12:00 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mc 4: 26-34: Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.
Suy Niệm Chúa Nhật X Thường Niên B

Suy Niệm Chúa Nhật X Thường Niên B

 •   09/06/2018 05:47:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 3: 20-35: Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy có nhiều người Do Thái đã vấp ngã vì Đức Giêsu, trong đó có cả những người bà con thân thuộc và các Kinh Sư
Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa B

Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa B

 •   02/06/2018 05:21:00 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 14: 12 -16.22.26: Chúa Giêsu muốn hiến thân mình làm của ăn nuôi dưỡng con người: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Của ăn này không đơn thuần đem lại sự sống mà còn là một dấu chỉ của giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, giao ước của tình yêu...
Lễ Chúa Ba Ngôi - Dấu Thánh Giá

Lễ Chúa Ba Ngôi - Dấu Thánh Giá

 •   26/05/2018 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 28: 16-20: Dấu Thánh Giá là lời tuyên xưng đức tin vắn tắt nhất của người Kitô hữu, là dấu chỉ phân biệt những người môn đệ của Chúa Giêsu và những người theo đạo khác. Lời kinh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần tóm tắt đức tin mà chúng ta đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội, mà nội dung là ba điều khoản lớn của đức tin công giáo...
Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

 •   26/05/2018 06:41:00 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 28: 16-20: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như bầu trời mênh mông, trí tuệ con người như một cánh chim trong mênh mông ấy. Cánh chim không thể che phủ bầu trời. Nếu muốn che phủ bầu trời, cánh chim phải lớn bằng bầu trời. Điều này không thể tưởng tượng...
Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên B

 •   21/05/2018 06:25:00 PM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 30-37: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy...
Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 •   19/05/2018 06:46:00 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 20:19-23: Mỗi người chúng ta có mang Thần Khí của Chúa Kitô chưa? Thần Khí giải phóng, Thần Khí ban sự sống, Thần Khi yêu thương và tha thứ nhân danh Đức Kitô.
Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 •   19/05/2018 07:43:00 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần ban sự sống mới. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một...
Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

 •   12/05/2018 05:12:00 AM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 28:16-20 "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án..."
Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B

 •   05/05/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 15: 9-17: Yêu thương nhau là dấu hiệu rõ nhất để nhận ra ai là kẻ thuộc về Ngài : "Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau".
Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B

 •   28/04/2018 11:54:00 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 15: 1-8: Hình ảnh cây nho diễn tả một thực tại mang tính thánh thiêng về sự hiệp thông trong chính Thân Thể của Người. Chúa Giêsu ví mình là Cây Nho Thật, thông ban sự sống thần linh cho nhân loại là các cành nho.
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B

 •   21/04/2018 05:32:00 PM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 10: 11-18 Trong Chúa Nhật hôm nay, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu Phục Sinh là người Mục tử nhân lành, luôn yêu quý đàn chiên của mình.
Chúa Nhật III Phục Sinh B

Chúa Nhật III Phục Sinh B

 •   14/04/2018 05:47:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 24:35-48: Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa hiện ra lần thứ ba với các Tông đồ tại nhà Tiệc ly.
Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh B

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh B

 •   07/04/2018 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 20:19-31: Tin mừng vĩ đại nhất là Tin mừng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. tin mừng về ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tin mừng về lòng thương xót vô biên của Ngài...
Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh B

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh B

 •   31/03/2018 05:16:00 PM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 20, 1-9: Tin Mừng thuật lại câu chuyện về việc mấy phụ nữ ra thăm mồ Chúa Giêsu để chứng minh Chúa Giêsu đã sống lại thật. Cùng một câu chuyện mấy phụ nữ ra thăm mồ Chúa Giêsu, nhưng bốn thánh sử kể lại cách thức khác nhau...
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

 •   24/03/2018 06:09:00 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 14 : 1; 15: 1-39: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa ngự đến” (Mc 11,10). Đây là lời đón tiếp nồng nhiệt vang vọng trong đoàn người đón chào Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem.

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.