Lễ Chúa Ba Ngôi - Dấu Thánh Giá

Lễ Chúa Ba Ngôi - Dấu Thánh Giá

 •   26/05/2018 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 28: 16-20: Dấu Thánh Giá là lời tuyên xưng đức tin vắn tắt nhất của người Kitô hữu, là dấu chỉ phân biệt những người môn đệ của Chúa Giêsu và những người theo đạo khác. Lời kinh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần tóm tắt đức tin mà chúng ta đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội, mà nội dung là ba điều khoản lớn của đức tin công giáo...
Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

 •   26/05/2018 06:41:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 28: 16-20: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như bầu trời mênh mông, trí tuệ con người như một cánh chim trong mênh mông ấy. Cánh chim không thể che phủ bầu trời. Nếu muốn che phủ bầu trời, cánh chim phải lớn bằng bầu trời. Điều này không thể tưởng tượng...
Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên B

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Thường Niên B

 •   21/05/2018 06:25:00 PM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 30-37: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy...
Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 •   19/05/2018 06:46:00 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 20:19-23: Mỗi người chúng ta có mang Thần Khí của Chúa Kitô chưa? Thần Khí giải phóng, Thần Khí ban sự sống, Thần Khi yêu thương và tha thứ nhân danh Đức Kitô.
Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 •   19/05/2018 07:43:00 PM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần ban sự sống mới. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một...
Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

 •   12/05/2018 05:12:00 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 28:16-20 "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án..."
Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B

 •   05/05/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 15: 9-17: Yêu thương nhau là dấu hiệu rõ nhất để nhận ra ai là kẻ thuộc về Ngài : "Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau".
Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B

 •   28/04/2018 11:54:00 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 15: 1-8: Hình ảnh cây nho diễn tả một thực tại mang tính thánh thiêng về sự hiệp thông trong chính Thân Thể của Người. Chúa Giêsu ví mình là Cây Nho Thật, thông ban sự sống thần linh cho nhân loại là các cành nho.
Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B

 •   21/04/2018 05:32:00 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 10: 11-18 Trong Chúa Nhật hôm nay, Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu Phục Sinh là người Mục tử nhân lành, luôn yêu quý đàn chiên của mình.
Chúa Nhật III Phục Sinh B

Chúa Nhật III Phục Sinh B

 •   14/04/2018 05:47:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 24:35-48: Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa hiện ra lần thứ ba với các Tông đồ tại nhà Tiệc ly.
Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh B

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh B

 •   07/04/2018 08:18:00 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 20:19-31: Tin mừng vĩ đại nhất là Tin mừng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. tin mừng về ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tin mừng về lòng thương xót vô biên của Ngài...
Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh B

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh B

 •   31/03/2018 05:16:00 PM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 20, 1-9: Tin Mừng thuật lại câu chuyện về việc mấy phụ nữ ra thăm mồ Chúa Giêsu để chứng minh Chúa Giêsu đã sống lại thật. Cùng một câu chuyện mấy phụ nữ ra thăm mồ Chúa Giêsu, nhưng bốn thánh sử kể lại cách thức khác nhau...
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

 •   24/03/2018 06:09:00 AM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 14 : 1; 15: 1-39: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa ngự đến” (Mc 11,10). Đây là lời đón tiếp nồng nhiệt vang vọng trong đoàn người đón chào Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem.
Chúa Nhật V Mùa Chay B

Chúa Nhật V Mùa Chay B

 •   17/03/2018 05:21:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Ga 12: 20-33: Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.
Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay B

Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay B

 •   10/03/2018 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 3,14-21: Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay B

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay B

 •   03/03/2018 04:29:00 AM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 2: 13-25: Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”...
Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B

Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B

 •   24/02/2018 06:20:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 2-10: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện “y phục của Ngài trở nên rực rỡ, trắng tinh” (Mc 9,3). Đây là sự kiện Chúa Giêsu tỏ trước cho các môn đệ thấy vinh quang phục sinh của Chúa sau này...
Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay B

 •   17/02/2018 05:54:00 PM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 1: 12-15: Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện Chúa Giêsu lui khỏi đời sống thường nhật để đi vào hoang địa bốn mươi ngày. Tại đó, Người sống hòa hợp với muôn loài và dã thú cũng như với các thiên sứ...
Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên B

Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên B

 •   10/02/2018 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 1: 40-45: Ngay từ hồi xa xưa trong quá khứ, người ta đã đề ra những biện pháp phòng ngừa kỹ lưỡng nhất để tránh mọi đụng chạm thể xác giữa những người khỏe mạnh và những người mắc bệnh phong cùi...

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.
GIỜ LỄ
Lễ ngày thường
Buổi chiều lúc 18h30 
Lễ Chúa Nhật 

Chiều thứ 7 lúc 18h30
Sáng chủ nhật lúc 8h00

Những thời gian lễ khác sẽ được Cha Chánh Xứ thông báo.
Thống kê
 • Đang truy cập56
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm55
 • Hôm nay4,978
 • Tháng hiện tại140,614
 • Tổng lượt truy cập5,861,888