LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5

Thứ bảy - 26/04/2014 23:10

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta (Hiến chế tín lý về Giáo Hội, số 67).

 
Ý CẦU NGUYỆN
 
Ý chung: Cầu cho việc sử dụng đúng đắn phương tiện truyền thông : Xin cho các phương tiện truyền thông luôn là những khí cụ phục vụ cho chân lý và hoà bình.
 
Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội : Xin Mẹ Maria là Ngôi sao loan báo Tin Mừng, hướng dẫn Giáo Hội trong sứ vụ rao giảng Chúa Kitô cho mọi dân tộc.
 
THÁNG ĐỨC MẸ
 
Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta (Hiến chế tín lý về Giáo Hội, số 67).
 

 
Dương lịch LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5 Màu áo Âm lịch
1  
Thứ Năm
 
Đầu tháng. Thánh Giuse thợ (Tr). Cv 5,27-33; Ga 3,31-36. Hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3 hay Cl 3,14-15.17.23-24; Mt 13,54-58.
 
Bổn mạng các giáo xứ: Ghềnh Ráng, Hóc Gáo, Lục Lễ và Sơn Nguyên.
 
Tr 3
2 Thứ Sáu  
Đầu tháng. Thánh Atanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nh. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
 
Tr 4
3 Thứ Bảy  
Đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
 
Chủng viện dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho ân nhân còn sống và đã qua đời thuộc Hội Phaolô Châu.

Bổn mạng cha Philipphê Phạm Cảnh Hiển
 
Đ 5
4 Chúa Nhật  
3 PHỤC SINH. Cv 2,14.22-33; 1 Pr 1,17-21; Lc 24,13-35. Thánh Vịnh Tuần 3.
 
Hoa Châu chầu Thánh Thể.
 
Tr 6
5 Thứ Hai
Lập hạ
 
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
 
Tr 7
6 Thứ Ba  
Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.
 
Tr 8
7 Thứ Tư  
Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
 
Tr 9
8 Thứ Năm  
Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
 
Tr 10
9 Thứ Sáu  
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
 
Tr 11
10 Thứ Bảy  
Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.
 
Tr 12
11 Chúa Nhật  
4 PHỤC SINH. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 2,14a.36-41; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10. Thánh Vịnh Tuần 4.
Phú Hữu chầu Thánh Thể.
 
Tr 13
12 Thứ Hai  
Thánh Nêrêô và thánh Akilêô, tử đạo; thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 11,1-18; Ga 10,1-10 hay Ga 10,11-18.
 
Tr 14
13 Thứ Ba  
Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 11,19-26; Ga 10,22-30. Hay lễ về Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 11,27-28
 
Tr 15
14 Thứ Tư  
THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
 
Bổn mạng cha Matthia Võ Nhân Thọ
 
Đ 16
15 Thứ Năm  
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
 
Tr 17
16 Thứ Sáu  
Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
 
Tr 18
17 Thứ Bảy  
Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
 
Tr 19
18 Chúa Nhật  
5 PHỤC SINH. Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12. Thánh Vịnh Tuần 1.
Đa Lộc chầu Thánh Thể.
 
Tr 20
  Thứ Hai  
Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
 
Tr 21
20 Thứ Ba
 
Thánh Bernađinô Xiêna, linh mục (Tr). Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
 
Tr 22
21 Thứ Tư
Tiểu mãn
 
Thánh Christôphôrô Magalanê, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
 
Tr 23
22 Thứ Năm  
Thánh Rita Casia, nữ tu (Tr). Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
 
Tr 24
23 Thứ Sáu  
Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
 
Tr 25
24 Thứ Bảy  
Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
 
Tr 26
25 Chúa Nhật  
6 PHỤC SINH. Không cử hành lễ thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, Giáo Hoàng. Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ. Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21. Thánh Vịnh Tuần 2.
 
Hội Lộc chầu Thánh Thể.
 
Tr 27
26 Thứ Hai  
Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nh. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.
 
Tr 28
27 Thứ Ba  
Thánh Augustinô, giám mục Cantebury (Tr). Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
 
Tr 29
28 Thứ Tư  
Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
 
Tr 30
29 Thứ Năm  
Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
 
Tr 1/5T
30 Thứ Sáu  
Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
 
Tr 2
31 Thứ Bảy  
ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE. LỄ KÍNH.  Xp 3,14-18a hay Rm 12,9-16b; Lc 1,39-56.
 
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc lấy chính ngày lễ.
Tr 3
 
 
Tác giả bài viết: WGPQN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.