LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU

 •   31/05/2017 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy.
Thứ Năm Tuần Thánh - MC Năm A

Thứ Năm Tuần Thánh - MC Năm A

 •   12/04/2017 11:10:00 AM
 •   Đã xem: 440
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: "Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ

 •   31/03/2017 08:34:09 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Ý chung: Cầu cho giới trẻ. Xin cho những người trẻ tuổi biết quảng đại đáp lại ơn gọi Chúa ban và biết chân thành dâng mình cho Chúa trong thiên chức linh mục hay trong đời sống thánh hiến. Ý truyền giáo: Xin cho các chủng viện và dòng tu trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức đào tạo những con người theo mẫu gương Đức Kitô biết dấn thân trọn vẹn cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ

 •   02/04/2015 10:01:53 AM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại cảm nghiệm được sự hiện diện an ủi của Chúa Phục Sinh và tình liên đới của toàn thể Hội Thánh.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5

 •   26/04/2014 11:10:32 PM
 •   Đã xem: 834
 •   Phản hồi: 0
Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta (Hiến chế tín lý về Giáo Hội, số 67).
Dẫn Lễ Phụng Vụ Tất Niên – Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ

Dẫn Lễ Phụng Vụ Tất Niên – Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ

 •   27/01/2014 09:45:21 PM
 •   Đã xem: 683
 •   Phản hồi: 0
Dẫn Lễ Phụng Vụ Tất Niên
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12/2013

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12/2013

 •   24/11/2013 08:37:34 PM
 •   Đã xem: 597
 •   Phản hồi: 0
Từ Tháng 12 này, chúng ta bắt đầu bước sang Niên Lịch Phụng Vụ mới (Năm A) với các Chúa Nhật Mùa Vọng 1,2,3,4 và Chúa Nhật
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG BẢY
 
Ý chung: Xin cho các linh mục đang chịu cực nhọc và cô đơn trong công việc mục vụ của mình nhận được sự trợ giúp và an ủi nhờ tình bạn với Chúa GieSu và với các anh em.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận chúng ta biết noi gương các thánh tử đạo giáo phận Qui Nhơn, để canh tân đời sống đức tin của mỗi người qua cuộc sống yêu thương và phục vụ quên mình.