Ai yêu, người ấy làm được tất cả …

Ai yêu, người ấy làm được tất cả …

 •   07/04/2015 09:11:34 AM
 •   Đã xem: 682
 •   Phản hồi: 0
Trên thế gian này cũng có một thứ đã được tạo ra để trở nên giá trị cho tất cả mọi điều, có thể trả giá cho tất cả mọi thứ, ngay cả tiền bạc, và thậm chí có thể chuộc lại những gì tiền bạc làm ra hư mất…
Cầu Nguyện Cho Bạn Bè

Cầu Nguyện Cho Bạn Bè

 •   27/11/2013 08:31:24 AM
 •   Đã xem: 769
 •   Phản hồi: 0
Sẽ thật buồn cho một con người không có bạn. Cuộc đời người ấy chỉ trôi qua như kéo lê một sợi dây nặng nề mệt mỏi.
CHÚA VẪN RỘNG LÒNG THA THỨ ĐỂ CHÚNG CON BIẾT KÍNH SỢ NGÀI!

CHÚA VẪN RỘNG LÒNG THA THỨ ĐỂ CHÚNG CON BIẾT KÍNH SỢ NGÀI!

 •   12/11/2013 09:01:13 PM
 •   Đã xem: 702
 •   Phản hồi: 0
Hôm ấy là ngày 2-9-1918. Nữ tu Maria Teresa di Gesù (1878-1948) Bề Trên Đan Viện San Leonardo các nữ tu
ÁCH THẦY ÊM ÁI VÀ GÁNH THẦY NHẸ NHÀNG!

ÁCH THẦY ÊM ÁI VÀ GÁNH THẦY NHẸ NHÀNG!

 •   12/11/2013 08:58:48 PM
 •   Đã xem: 991
 •   Phản hồi: 0
Chứng từ Đức Tin của hai giáo dân thuộc Tổng Giáo Phận Lyon ở miền Nam nước Pháp.
TÍNH DỤC ĐỒNG TÍNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO THUYẾT

TÍNH DỤC ĐỒNG TÍNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO THUYẾT

 •   08/11/2013 03:21:31 AM
 •   Đã xem: 749
 •   Phản hồi: 0
Hầu như trong gần 20 thế kỷ, giáo huấn Kitô giáo có rất ít tranh cãi về tính dục đồng tính (homosexuality). Trong vài thập niên gần đây, đã có khá nhiều tranh cãi bất thường. Kitô hữu phải đối phó thế nào trước tình trạng thay đổi này?
Một phút nghĩ về cha

Một phút nghĩ về cha

 •   07/11/2013 01:08:49 PM
 •   Đã xem: 667
 •   Phản hồi: 0
Nhắc đến người cha, chúng ta thường hay nghĩ đến sự cương trực, đến những đòn roi, đến những lạnh lùng. Ít ai trong chúng ta nhìn thấy đằng sau tất cả những điều ấy là cả một chân trời vô hạn của tình yêu và hy sinh lặng lẽ.
Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.