Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A

 •   02/04/2020 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 11: 45-56: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu được trình bày Như đấng hiến mạng sống mình “để qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối”....
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A

 •   27/03/2020 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 7: 40-53: Trong Tin Mừng hôm nay, ta thấy đám đông Do thái chia xẻ nhau vì Chúa Giêsu. Đây là vấn đề không bắt giam được Người và việc kết án tù cho Người...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay A

 •   09/03/2020 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm". Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

 •   08/03/2020 07:39:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 6: 36-38: Bài tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu dạy các Tông đồ: trong đời sống cộng đoàn phải có tinh thần từ tâm với anh em...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

 •   05/03/2020 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 5: 20-26: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đề cao đức công chính của người môn đệ và dưạ trên điều răn thứ năm, chớ giết người, Người sửa đổi tục lệ trong đời sống cộng đoàn...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay A

 •   04/03/2020 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 7: 7-12: Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Mát-thêu ghi lại lời Đức Giêsu dạy về tinh thần cần phải có để lời cầu xin được Chúa nhận lời...
Dấu Lạ Giêsu - Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay A

Dấu Lạ Giêsu - Suy Niệm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay A

 •   03/03/2020 07:22:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 11: 29-32: Niềm tin vào Chúa thật sự là một niềm tin do ân huệ Chúa ban cách nhưng không, cho những ai thành tâm tìm kiếm Ngài, chứ không phải do điều kiện mà có được niềm tin ấy.
Thứ Năm sau Lễ Tro: Con Đường Hoán Cải

Thứ Năm sau Lễ Tro: Con Đường Hoán Cải

 •   26/02/2020 06:21:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Tôi đưa cho anh em con đường sống hay phải chết,
được chúc phúc hay bị nguyền rủa. (Đnl 30:15-20)

Hạnh phúc cho những ai hy vọng vào Thiên Chúa. (Tv 1)

Nếu ai muốn theo tôi…(Lc 9,23).
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Lễ Tro

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Lễ Tro

 •   25/02/2020 01:57:32 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại ba loại tính xấu phô trương: khi bố thí, cầu nguyện và chay tịnh, để răn dạy chúng ta khi làm việc đạo đức phải kín đáo...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Phục Sinh C

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Phục Sinh C

 •   01/05/2019 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 3: 31-36: Bài Tin Mừng này là suy tư của thánh sử Gio-an về Chúa Giê-su. Vì thế đặt bài Tin Mừng này vào trong tâm tình và bầu khí Mùa Phục Sinh...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Phục Sinh C

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Phục Sinh C

 •   29/04/2019 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 3: 7-15: Bài tin mừng hôm nay tiếp tục ghi lại cuộc đàm đạo giữa Đức Giêsu và Ni-cô-đê-mô về ơn tái sinh.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay C - Lễ Thánh Cả Giuse

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay C - Lễ Thánh Cả Giuse

 •   18/03/2019 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 2: 41-51: Thánh Giuse được gọi là " Công Chính" có nghĩa là người biết tôn trọng thánh ý của Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Maria. Chiêm ngắm sự công chính của Thánh Giuse để chúng ta ngoan ngoãn tôn trọng thánh ý Chúa trong mọi việc, mọi nơi và mọi lúc của cuộc đời ta...
Xức Tro Và Ăn Chay Về Tinh Thần - Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro C

Xức Tro Và Ăn Chay Về Tinh Thần - Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro C

 •   05/03/2019 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Hội thánh cử hành nghi thức làm phép và xức tro để khai mạc Mùa Chay Thánh. Trong nghi lễ xức tro, Hội Thánh nhắc nhở mọi tín hữu chúng ta: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro”.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VI Thường Niên C

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VI Thường Niên C

 •   19/02/2019 06:05:00 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 8: 22-26: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su chữa lành cho một người mù ở Bết-xai-đa để làm nổi bật quyền ban ánh sáng của Đức Giê-su...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên C

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Thường Niên C

 •   17/02/2019 06:05:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 8: 11-13 Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su với các biệt phái về việc các biệt phái đòi Chúa một dấu lạ từ trời.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai tuần V thường niên C

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai tuần V thường niên C

 •   10/02/2019 06:10:00 PM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 6: 53-56: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê-su chữa lành nhiều bệnh nhân để trình về sứ vụ cứu thế của Người và để củng cố niềm tin cho các Tông Đồ …
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy tuần IV thường niên C

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy tuần IV thường niên C

 •   08/02/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 6: 30-34: Bài Tin Mừng hôm nay vạch ra cho người tông đồ một mẫu gương: Hoạt động tông đồ dù bận rộn đến đâu đi nữa, vẫn phải để dành thời giờ để dành thời giờ đến với Chúa. Người tông đồ sống với Chúa, nhưng còn phải sống cho những nhu cầu của tha nhân về thể xác, tinh thần và tâm linh nữa …
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Thường niên C

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Thường niên C

 •   08/02/2019 02:44:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 6: 14-29: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại mối lo của vua Hê-rô-đê về Đức Giê-su và tường thuật cái chết của Gio-an Tiền Hô, để trình bày cho chúng ta rằng số phận của Gio-an tử đạo cũng là số phận của Đức Giê-su và của những ai theo làm tông đồ cho Chúa.
Ai Không Chịu Làm Thì Cũng Đừng Ăn - Suy Niệm Mùng 3 Tết

Ai Không Chịu Làm Thì Cũng Đừng Ăn - Suy Niệm Mùng 3 Tết

 •   07/02/2019 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 25: 14-30: Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn của Đức Giê-su về những nén bạc nhằm dạy môn đệ phải cộng tác để làm lợi ra các nén bạc vật chất tinh thần được Chúa trao phó

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.