Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên A

 •   08/07/2020 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 10: 7-15: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giê Su huấn dụ các Tông Đồ trước khi sai các ông đi truyền giáo...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên A

 •   06/07/2020 08:39:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mt 9:22-38 Người ta đem đến cho Đức Giêsu một người bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Phục Sinh A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Phục Sinh A

 •   21/04/2020 08:30:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 3: 16-21 Việc Thiên Chúa làm Người, đã là một kỳ công yêu thương.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh A

 •   19/04/2020 07:43:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 3: 1-8: Trong những người tin đức Giêsu, có Ni-cô-đê-mô, một thành viên của Hội thánh cộng toạ, thuộc nhóm Pha-ri-sêu, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

 •   17/04/2020 08:15:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 16: 9-15 "Anh em hãy đi …": Đây là một lệnh truyền, và lệnh truyền này được ban bố sau khi Chúa phục sinh.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

 •   16/04/2020 08:10:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 21: 1-14 Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được cá.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

 •   15/04/2020 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 24: 35-48: Rồi Người bảo: "Khi con ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em... Bấy giờ Người mở lòng mở trí chó các ông hiểu Kinh thánh, những khổ hình đấng Mêsia phải chịu...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

 •   14/04/2020 08:08:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 23:13-35 Có hai người trong nhóm môn đệ Đức Giêsu đi đến một làng kia, tên là Em-mau... Họ bàn tán với nhau.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh A

 •   13/04/2020 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 20: 11-18: Bài tường thuật của Thánh Gioan hôm nay, ghi lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Mác-đa-la...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần Thánh Năm A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần Thánh Năm A

 •   08/04/2020 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 13: 1-15: Trình thuật chi tiết này về những sự kiện và cử chỉ của Chúa Giêsu không phải là không có ý nghĩa. Khi. cởi chiếc áo khoác ngoài ra, Chúa Giêsu làm những cử chỉ của người nô lệ...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần Thánh Năm A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần Thánh Năm A

 •   07/04/2020 08:46:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 26: 14-25 Thì chiều hôm đó Người không có ý xua đẩy một người tội lỗi… chính Giuđa đã tự tách ta khỏi Người.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần Thánh Năm A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần Thánh Năm A

 •   06/04/2020 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 13: 21-33.36-38: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại sự việc trong bữa ăn, Đức Giêsu loan báo Giuđa sẽ phản bội và ghi lại phần đầu bài diễn từ cáo biệt....
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần Thánh Năm A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần Thánh Năm A

 •   05/04/2020 08:30:00 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 12: 1-11: Hôm nay, chúng ta mở đầu tuần cuối Mùa chay. Các đoạn Tin Mừng sắp làm cho chúng ta sống lại từng giờ một, những khoảng cuối đời Chúa Giêsu: việc xức dầu tại Bêtania...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A

 •   02/04/2020 08:18:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 11: 45-56: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu được trình bày Như đấng hiến mạng sống mình “để qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối”....
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay A

 •   27/03/2020 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Ga 7: 40-53: Trong Tin Mừng hôm nay, ta thấy đám đông Do thái chia xẻ nhau vì Chúa Giêsu. Đây là vấn đề không bắt giam được Người và việc kết án tù cho Người...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Chay A

 •   09/03/2020 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 23: 1-12: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kết án nặng nề những người biệt phái "nói và không làm". Nhiều thế kỷ trước Isaia cũng đã trách móc nặng nề các người đương thời để hối cải...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay A

 •   08/03/2020 07:39:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Lc 6: 36-38: Bài tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu dạy các Tông đồ: trong đời sống cộng đoàn phải có tinh thần từ tâm với anh em...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay A

 •   05/03/2020 09:08:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 5: 20-26: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đề cao đức công chính của người môn đệ và dưạ trên điều răn thứ năm, chớ giết người, Người sửa đổi tục lệ trong đời sống cộng đoàn...
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay A

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay A

 •   04/03/2020 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mt 7: 7-12: Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Mát-thêu ghi lại lời Đức Giêsu dạy về tinh thần cần phải có để lời cầu xin được Chúa nhận lời...

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN

Ý Cầu Nguyện Tháng 7 – 2020 Của Đức Giáo Hoàng:

Cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình ngày nay được đồng hành và được hướng dẫn trong yêu thương và tôn trọng.

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay1,427
 • Tháng hiện tại68,204
 • Tổng lượt truy cập7,495,515
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây