Đồng Xu Của Bà Góa

Đồng Xu Của Bà Góa

 •   10/11/2018 07:13:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 12:38-44: Muốn của dâng trở thành một của dâng đích thực thì phải là của dâng do lòng hy sinh. Vấn đề không nằm ở số tiền dâng mà ở cái giá người dâng phải trả, không phải là tầm cỡ của lễ vật, nhưng là sự hy sinh.
Thực Hành Mến Chúa Yêu Người Trong Cuộc Sống

Thực Hành Mến Chúa Yêu Người Trong Cuộc Sống

 •   03/11/2018 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 12:28-34: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu trả lời của Đức Giê-su cho vị kinh sư Do Thái khi ông chất vấn Người về điều răn nào là quan trọng nhất trong tòan bộ Luật pháp Mô-sê. Người đã nêu ra hai điều răn quan trọng nhất là mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như yêu chính mình.
Giới Răng Trọng Nhất

Giới Răng Trọng Nhất

 •   03/11/2018 07:12:00 PM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 12:28-34: ”Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Còn giới răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình ngươi”.
Xin Chúa Chữa Mù Cho Ta

Xin Chúa Chữa Mù Cho Ta

 •   27/10/2018 11:37:00 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 10: 46-52: Qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và anh mù, chúng ta cũng còn thấy được quyết tâm và niềm tin vững mạnh của anh. Anh không muốn bất cứ sự gì ngăn cản anh trong việc đến với Chúa.
Mù mà Sáng

Mù mà Sáng

 •   27/10/2018 09:36:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 10: 46-52: Khi Chúa Giêsu cùng với các môn đệ ra khỏi thành Giêricô, thì có một người hành khất mù, tên là Bactimê, con ông Timê, đang ngồi bên vệ đường
Lạy Chúa Xin Cho Con Được Thấy

Lạy Chúa Xin Cho Con Được Thấy

 •   27/10/2018 06:35:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 10: 46-52: khi Chúa Giêsu và đám đông dân chúng đi theo Ngài qua thành Giêricô tiến lên Giêrusalem. Một thế giới huyên náo, sinh động đang diễn ra trước mặt anh mù, nhưng anh vẫn ngồi đó, không thấy gì, ngoài những tiếng ồn ào vọng đến tai anh và cát bụi tung bay vào mặt anh.
Để phục vụ

Để phục vụ

 •   20/10/2018 11:06:00 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 10: 35-45: Chúa Giêsu sẵn sàng cho hai môn đệ thân yêu được chia sẻ chén đắng và phép rửa của Ngài, nhưng còn việc ngồi bên tả bên hữu thì lại không thuộc quyền Ngài. Cái nhìn của Chúa Giêsu về quyền hành chức vị khác người đời quan niệm rất nhiều....
Muốn Làm Đầu Phải Hầu Thiên Hạ

Muốn Làm Đầu Phải Hầu Thiên Hạ

 •   20/10/2018 08:04:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 10: 35-45: Sau khi Đức Giê-su loan báo lần thứ ba về cuộc Thương Khó Người sắp trải qua, các môn đệ xem ra vẫn không hiểu và không muốn chấp nhận con đường đó. Các ông vẫn đinh ninh rằng Thầy các ông sắp lên Giê-ru-sa-lem để làm Vua Mê-si-a và các ông đã tranh giành nhau vị trí quan trọng trong Nước Thiên Chúa...
Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo

Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo

 •   20/10/2018 05:02:00 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 10: 35-45: Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong sứ điệp ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay nói với chúng ta rằng: Các con đừng sợ Đức Kitô và Giáo Hội của Ngài! Vì ở đó chúng ta tìm thấy kho tàng vốn lấp đầy cuộc sống bằng niềm vui....
Không làm nô lệ tiền của

Không làm nô lệ tiền của

 •   13/10/2018 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 10: 17-27: Chúa đòi ta chia sẻ với anh chị em những gì mà ta quý trọng nhất, những gì tha thiết nhất với chúng ta. Chúa bảo ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu, và chúng ta biết Chúa yêu thương cho tới cùng, cho tới hiến cả mạng sống mình...
Người Công Chính Tân Ước

Người Công Chính Tân Ước

 •   13/10/2018 08:01:00 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 10: 17-27: Trang Tin Mừng gởi đến chúng ta những ánh sáng, chân lý tuyệt đẹp của Chúa Giêsu. Trước tiên, hình ảnh của người thanh niên được mô tả như là hiện thân cho một sự thành công trong cuộc sống hiện đại hôm nay....
Sức Mạnh Hoán Cải Chữa Lành Của Kinh Mân Côi

Sức Mạnh Hoán Cải Chữa Lành Của Kinh Mân Côi

 •   06/10/2018 09:42:00 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 1: 26-38: Câu chuyện Sứ thần Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Trinh nữ Ma-ri-a giúp chúng ta nhận biết tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa trong việc thực hiện lời hứa cứu độ loài người.
Hiệu Năng Của Chuỗi Mân Côi

Hiệu Năng Của Chuỗi Mân Côi

 •   06/10/2018 06:40:00 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Lc 1: 26-38: Hôm nay ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi theo lời Mẹ dặn, vì kinh Mân Côi sẽ mang đến cho chúng ta một kho tàng ân phúc của Chúa.
Tránh Óc Bè Phái Và Hãy Ứng Xử Bao Dung

Tránh Óc Bè Phái Và Hãy Ứng Xử Bao Dung

 •   29/09/2018 11:13:00 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”
Tránh Xa Dịp Tội - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

Tránh Xa Dịp Tội - Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

 •   29/09/2018 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Tâm tình mà Tin Mừng hôm nay gợi lại cho mỗi người chúng ta là người môn đệ phải sẵn sàng chịu mất một tay, một chân, một mắt nếu những chi thể này làm cản trở cho phần rỗi linh hồn.
Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

Chúa Nhật XXVI Thường Niên B

 •   29/09/2018 06:10:00 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng Mc 9: 38-43.45.47-48: Để làm gương sáng thì chính bản thân mỗi người phải biết rèn luyện, phải can đảm quyết liệt từ bỏ những sự sai trái...
Ai Muốn Làm Lớn

Ai Muốn Làm Lớn

 •   22/09/2018 11:14:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 30-37: Chúa Giêsu không những không chấp nhận khuynh hướng xấu của loài người là muốn thống trị, muốn ăn trên ngồi trước mà Ngài còn đưa ra một đề nghị thật khác thường: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và phục vụ mọi người”.
Đơn Sơ Như Con Trẻ

Đơn Sơ Như Con Trẻ

 •   22/09/2018 08:13:00 PM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 30-37: Trang Tin mừng này gợi lên một hình ảnh rất đẹp của Chúa Giêsu: Ngài ôm lấy em nhỏ. Những cái ôm trong cuộc sống thường mang nặng ý nghĩa tình cảm
Ai Là Người Lớn Nhất

Ai Là Người Lớn Nhất

 •   22/09/2018 06:12:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Tin mừng Mc 9: 30-37: Con đường tự hạ làm người bé nhỏ và phục vụ anh em là con đường để trở nên vĩ đại, trở nên người lớn nhất, người đáng kể trước mặt Thiên Chúa.

Các tin khác

Ý CẦU NGUYỆN
THÁNG  MỘT
 
Ý chung:Xin cho những Kito hữu cũng như các tôn giáo thiểu số khác tại các quốc gia Châu Á có thể sống đức tin của mình với sự tự do trọn vẹn.

Ý truyền giáo: Xin cho mọi tín hữ, mọi gia đình trong giáo phận Qui Nhơn luôn ý thức mình đang "ở trong trạng thái truyền giáo" để biết đem bình an và mùa xuân của Chúa đến cho nhau và cho mọi người chưa biết Chúa.
GIỜ LỄ
Lễ ngày thường
Buổi chiều lúc 18h30 
Lễ Chúa Nhật 

Chiều thứ 7 lúc 18h30
Sáng chủ nhật lúc 8h00

Những thời gian lễ khác sẽ được Cha Chánh Xứ thông báo.
Thống kê
 • Đang truy cập46
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm45
 • Hôm nay2,876
 • Tháng hiện tại126,534
 • Tổng lượt truy cập5,847,808